Milieukwesties bij verbouw van bedrijfsaccommodaties