Vergunningen voor bewoners om te mogen verbouwen

Home > Inwoners > Producten en Diensten Overzicht

Vergunningen voor bewoners om te mogen verbouwen

Kies een beginletter voor een overzicht van producten die beginnen met de letter:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Asbest verwijderen
  • Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

   • Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt.
   • Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder.

   Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.

   De Rijksoverheid heeft een aparte website in het leven geroepen waarop uitgebreide informatie staat. Ga naar asbestinformatie

 • Geluidsoverlast veroorzaken
  • Als u verwacht zoveel geluid te veroorzaken dat dit overlast kan geven, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld bij bouwwerkzaamheden of een evenement.

 • Woning onttrekken aan woonruimtevoorraad
  • Wilt u een woonruimte veranderen zodat deze woning niet meer geschikt is voor bewoning door een huishouden van dezelfde omvang? Er is dan sprake van ‘het onttrekken van de woning aan de woonruimtevoorraad’. U moet dit dan melden bij de gemeente.

 • Bouwvlak in bestemmingsplan
  • Wanneer u wilt bouwen in een gebied waar dit volgens het bestemmingsplan niet mag, vraagt u aan de gemeente om een bouwvlak aan het bestemmingsplan toe te voegen.

   In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Een bouwvlak in het bestemmingsplan betekent dat er gebouwd mag worden.

 • Monument verbouwen, herstellen of onderhouden
  • Als u uw monument wilt verbouwen of herstellen, hebt u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig van de gemeente.

   Check via Omgevingsloket online of u een vergunning moet aanvragen.

   Geen vergunning nodig

   Voor normaal onderhoud en werkzaamheden die het monument niet veranderen, hebt u geen vergunning nodig. Bekijk voor meer informatie de brochure Vergunningvrij van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

 • Sloopmelding gebouw of deel gebouw
  • U hebt meestal geen vergunning nodig om te slopen. Vaak moet u de sloop wel melden bij de gemeente.

   U doet een sloopmelding in de volgende gevallen:

   • bij de sloop komt 10 m3 of meer afval vrij
   • bij de sloop verwijdert u asbest

   Sloopmelding én omgevingsvergunning

   In de volgende gevallen hebt u ook een omgevingsvergunning nodig:

   • sloopwerkzaamheden aan een erkend monument
   • sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
   • slopen in strijd met het bestemmingsplan
 • Woning splitsen
  • Als huiseigenaar kunt u uw pandin sommige gevallen splitsen. Zo kan een woonruimte worden omgebouwd tot meerdere appartementen. Bent u dit van plan, dan moet u een splitsingsvergunning aanvragen bij de gemeente. 

 • Omgevingsvergunning
  • Voor bepaalde werkzaamheden hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen of een boom wilt kappen.

   Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt. Dit doet u met behulp van de "vergunningcheck". De gemeente kan hier op onderdelen vanaf wijken. het geeft dus een eerste indicatie. Wanneer u meer zekerheid wilt, kunt u contact opnemen met de gemeente en toelichting vragen.
   Wanneer u een volledige vergunningcheck wilt laten doen en deze ook per post wilt ontvangen kan dat ook. U betaald dan 75 euro.

   U kunt dan ook meteen de vergunning aanvragen. In bepaalde gevallen mag u bouwen zonder een vergunning aan te vragen. Bijvoorbeeld voor het bouwen van een bijgebouw op het achtererf.

   Zie ook Flitsomgevingsvergunning (alleen voor nieuwe grondgebonden woningen)