Afval, grofvuil

Home > Inwoners > Afval, grofvuil

Afval, grofvuil

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Milieustraat, groenstraat Haps en minimilieustraten
Milieustraat Haps
Bij de milieustraat in Haps kunnen particulieren verschillende afvalsoorten aanbieden. Een aantal afvalsoorten kunt u tot 2 m3 gratis aanbieden. Dit zijn:
• Asbest
• Autobanden (maximaal 5 stuks zonder velg)
• Drukhouders
• Frituurvet
• Gips
• Glas en vlakglas
• Grond (niet verontreinigd)
• Harde kunststoffen (bijvoorbeeld kunststof tuinstoelen)
• Hout (klasse A en B)
• Klein Chemisch Afval (alleen op vrijdag en zaterdag)
• Koel- en vrieskasten
• Luiers
• Metalen en oud ijzer
• Papier en karton
• Piepschuim (EPS)
• Plastic verpakkingsafval
• Puin (hard en zacht)
• Textiel
• Vlakglas
• Wit- en bruingoed
Voor iedere ½ m3 bovenop deze 2 m3 betaalt u €10,- per ½ m3.

Gevaarlijk afval
Asbest
Als particulier kunt u asbesthoudende c.q. asbestgelijkende materialen tot 35 m2 ofwel tot 500 kg gratis aanbieden bij de milieustraat in Haps. Het asbest moet goed luchtdicht, dubbel verpakt in doorzichtig plastic en in handzame pakketten worden aangeboden. U dient dit zelf voorzichtig te deponeren in de daarvoor bestemde container.
Heeft u meer dan 35 m2 ofwel 500 kg bel dan met de Afvalinfolijn: 0485 – 338 352.

Meld een asbestsloop altijd bij de Afdeling Bouw- en Woningtoezicht van uw gemeente. U krijgt van hen richtlijnen voor het veilig verwijderen van asbest.

Klein Chemisch Afval (KCA)
KCA is gevaarlijk voor het milieu wanneer het bij het restafval terechtkomt. Verzamel het daarom apart in de speciaal daarvoor bestemde milieubox. U kunt uw KCA gratis aanbieden bij de milieustraat in Haps op vrijdag en zaterdag. Eén keer per maand kunt u hiervoor op de minimilieustraten terecht. De eerste zaterdag van de maand in Boekel, de tweede zaterdag van de maand in Boxmeer en Overloon, de derde zaterdag van de maand in Mill en Wanroij en de vierde zaterdag van de maand in Cuijk en Velp.

Aanbieden van KCA:
• biedt KCA altijd aan in de milieubox (behalve TL-buizen en olie)
• voorzie alle KCA-producten van een degelijke, lekvrije verpakking
• injectienaalden dient u in een goed afgesloten verpakking (bijvoorbeeld een glazen fles) aan te bieden

Betaalde afvalstromen
Voor andere afvalsoorten moet u €10,- per ½ m3 betalen. Pinnen is verplicht! Het gaat dan om:
• grof huishoudelijk restafval (restafval dat niet in de blauwe tariefzak past)
• hout klasse C (verduurzaamd of geïmpregneerd hout, zoals bielzen en tuinschuttingen)
• dakleer

Op de milieustraat geldt een aantal spelregels:
• legitimatie verplicht
• bedrijfsafval wordt niet geaccepteerd
• bedrijfsvoertuigen (busjes e.d.) en bedrijfswerktuigen worden geweigerd (u kunt voor uw bedrijfsvoertuig een ontheffing aanvragen)
• betreden op eigen risico
• maximum snelheid 5 km per uur (STAPVOETS)
• kinderen jonger dan 12 jaar blijven in de auto
• alleen het voertuig verlaten op de daarvoor toegestane zones
• volg aanwijzingen van de toezichthouders op
• afval handmatig storten
• de normale verkeersregels gelden ook op de milieustraat: van rechts komend verkeer heeft voorrang

Groenstraat Haps
Particulieren kunnen bij de Groenstraat hun grof tuinafval gratis aanbieden.
Op de groenstraat in Haps kunt u het hele jaar door per keer maximaal 1 m3 (1.000 liter) compost verkrijgen. U dient dit zelf met een meegebrachte schop of riek te laden. 

Minimilieustraten
Het Land van Cuijk en Boekel telt zeven minimilieustraten. Hier kunnen particulieren de volgende afvalsoorten tot 2 m3 gratis aanbieden:
• grof tuinafval
• hout (klasse A en B)
• puin (hard)
• Klein Chemisch Afval (één keer per maand)
• kleine elektrische apparaten (bij KCA één keer per maand)
• luiers en incontinentiemateriaal
• metalen en oud ijzer

Bij de minimilieustraat in Boekel kunt u naast deze afvalsoorten ook grof restafval, hout (klasse C) en wit- en bruingoed aanbieden. U kunt in alle gevallen niet meer dan 2 m3 afval aanbieden.
Voor grof restafval en hout (klasse C) betaalt u op de minimilieustraat Boekel €10,- per ½ m3. Aanbieden van wit- en bruingoed is gratis.

In het voor- en najaar wordt op de minimilieustraten aan inwoners vier weken gratis compost verstrekt. Ook daar geldt per keer maximaal 1 m3 (1.000 liter) compost per keer. U dient dit zelf met een meegebrachte schop of riek te laden. 

Op de minimilieustraten gelden dezelfde spelregels als op de milieustraat in Haps.

Brengvoorzieningen binnen gemeente
Voor een aantal afvalstromen (luiers, papier en karton, glas en textiel) zijn binnen uw gemeente ook brengvoorzieningen beschikbaar.

Luiers
Op de milieustraat in Haps, de minimilieustraten, kringloopwinkels en een aantal peuterspeelzalen / kinderdagverblijven staan speciale containers waar u gratis gebruikte luiers in kunt deponeren. Voor een volledig overzicht van de locaties waar  luiercontainers staan, kijkt u op www.afvalaanbieden.nl

Luierzakken
Luiers dienen wel in de speciale luierzakken aangeboden te worden. Deze zijn gratis verkrijgbaar bij diezelfde milieustraten, kringloopwinkels en peuterspeelzalen / kinderdagverblijven. Ook een volledig overzicht van uitgiftepunten van de luierzakken vindt u op www.afvalaanbieden.nl

Aanbieden van luierzakken
• De luierzakken zijn alleen bestemd voor luiers, billendoekjes en incontinentiemateriaal
• De luierzakken mogen geen maandverband, papier, verpakkingsmateriaal en plastic bevatten