Afval, huishoudelijk afval

Home > Inwoners > Afval, huishoudelijk afval

Afval, huishoudelijk afval

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De inzameling van huishoudelijk afval wordt in uw gemeente en in de overige gemeenten in het Land van Cuijk en Boekel gezamenlijk georganiseerd. Voor alle informatie over afvalinzameling in het Land van Cuijk en Boekel kijkt u op de website www.afvalaanbieden.nl. Heeft u daar niet de informatie kunnen vinden die u zoekt, belt u dan met de Afvalinfolijn – (0485) 338 352 – of stuur een e-mail naar info@afvalaanbieden.nl.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Huis-aan-huis inzameling
Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel organiseert de huis-aan-huis inzameling van restafval, gftafval en plastic verpakkingsafval, blik en drankkartons. Ook wordt aan het begin van het jaar uw kerstboom aan huis ingezameld.

Inzameldata
De inzameldata van deze afvalsoorten vindt u op de Afvalkalender. De papieren Afvalkalender krijgt u ieder jaar thuisgestuurd. U kunt ook de AfvalApp downloaden of op deze website uw persoonlijke Afvalkalender downloaden.

Grof afval aan huis laten ophalen
Daarnaast kunt u grof afval aan huis laten ophalen. Dit gebeurt door Stichting Actief.

Wat u moet weten over het aanbieden van afval:

 • Restafval moet in  de speciale blauwe tariefzak worden aangeboden. Deze tariefzakken zijn per rol van tien stuks te koop bij diverse winkels in uw gemeente.
 • Plastic verpakkingsafval, blik en drankenkartons moet in de speciale doorzichtige plastic afvalzakken worden aangeboden.
 • Gft-afval dient te worden aangeboden in  de gft-container. U kunt uw standaard 140 liter gft-container wisselen voor een grotere van 240 liter. Hiervoor betaalt u eenmalig € 68,07. U kunt deze aanvragen via deze online aanvraagformulier.
 • Restafval, plastic verpakkingsafval, blik en drankenkartons en gft-afval moet vóór 7.00 uur op de inzameldag aan de openbare weg staan en mag niet vóór 22.00 uur de dag voorafgaand aan de inzameldag aan de openbare weg staan.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Afval scheiden loont
De meeste afvalsoorten kunnen tot 2m3 gratis worden aangeboden op de (mini)milieustraat. Grof tuinafval kan onbeperkt worden weggebracht naar de groenstraat. Alleen voor grof restafval, dakleer en C-hout (niet recyclebare componenten) en meer dan 2m3 van de overige componenten dienen inwoners op de milieustraat Haps een poorttarief te betalen van €12,- per ½ m³.

In het Land van Cuijk en Boekel zijn in totaal acht (mini)milieustraten. De milieustraat in Haps en zeven minimilieustraten. Op alle milieustraten in het Land van Cuijk en Boekel moet u zich kunnen legitimeren als inwoner van één van deze gemeenten. Dit voorkomt dat inwoners uit andere gemeenten afval aanbieden op de milieustraten.

Ga voor meer informatie over welke afvalsoorten u waar kunt wegbrengen naar www.afvalaanbieden.nl/milieustraten.

Minimilieustraat [plaats, adres]
De minimilieustraat is geopend op zaterdagen tussen 9.00 uur en 13.00 uur (m.u.v. van erkende zon- en feestdagen). Hier kunnen particulieren een aantal afvalsoorten tot 2m³ gratis aanbieden. U kunt nooit meer dan 2m³ afval aanbieden op de minimilieustraat.

Milieustraat Haps (Beijers Bos 1)
Bij de milieustraat in Haps kunnen particulieren een groot aantal afvalsoorten gescheiden aanbieden. De milieustraat Haps is geopend op maandag van 13.00 uur tot 17.00 uur, woensdag van 13.00 uur tot 17.00 uur, vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur en op zaterdag van 9.00 uur tot 15.00 uur (m.u.v. van erkende zon- en feestdagen).

Groenstraat Haps (Beijers Bos 1)
Particulieren kunnen bij de groenstraat hun grof tuinafval gratis aanbieden. Ook meer dan 2m³ tuinafval mag gratis aangeboden worden. U kunt hier tevens gratis compost ophalen, maximaal 1m³ per keer. De groenstraat Haps is geopend op maandag van 13.00 uur tot 17.00 uur, woensdag van 13.00 uur tot 17.00 uur, vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur en op zaterdag van 9.00 uur tot 15.00 uur (m.u.v. van erkende zon- en feestdagen).

Inzameling grof afval en herbruikbaar huisraad aan huis
U kunt ook een aantal afvalsoorten aan huis laten ophalen. U belt met de Afvalinfolijn voor het maken van een afspraak.

 • Bruikbaar meubilair: gratis
 • Koel- en vrieskasten: €11,- per apparaat
 • Metalen en oud ijzer, grof tuinafval, A en B hout, elektrische en elektronische apparaten, niet bruikbaar meubilair, overig grof afval: €13,- per ½ m3
 • Kijk voor de voorwaarden hoe u uw afval dient aan te bieden op www.afvalaanbieden.nl/kringloopwinkels/grof-afval-laten-ophalen

Overige afvalsoorten
Voor een aantal afvalstromen (luiers, papier en karton, glas en textiel) zijn binnen uw gemeente ook brengvoorzieningen beschikbaar. Voor specifieke informatie over alle afvalsoorten gaat u naar www.afvalaanbieden.nl/afvalsoorten.

Biedt uw huisvuil op de goede manier aan. Anders laten de ophalers het afval staan. Let hierbij op de volgende punten:

 • sorteer het afval
 • verpak uw gewone huisvuil bij voorkeur in vuilniszakken
 • zorg ervoor dat de afvalcontainer niet te vol of te zwaar is

Hebt u nog geen afvalbakken voor uw huisvuil? Vraag deze dan aan bij de gemeente. Ook kunt u een grotere of kleinere bak aanvragen.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Milieustraat, groenstraat Haps en minimilieustraten
Milieustraat Haps
Bij de milieustraat in Haps kunnen particulieren verschillende afvalsoorten aanbieden. Een aantal afvalsoorten kunt u tot 2 m3 gratis aanbieden. Dit zijn:
• Asbest
• Autobanden (maximaal 5 stuks zonder velg)
• Drukhouders
• Frituurvet
• Gips
• Glas en vlakglas
• Grond (niet verontreinigd)
• Harde kunststoffen (bijvoorbeeld kunststof tuinstoelen)
• Hout (klasse A en B)
• Klein Chemisch Afval (alleen op vrijdag en zaterdag)
• Koel- en vrieskasten
• Luiers
• Metalen en oud ijzer
• Papier en karton
• Piepschuim (EPS)
• Plastic verpakkingsafval
• Puin (hard en zacht)
• Textiel
• Vlakglas
• Wit- en bruingoed
Voor iedere ½ m3 bovenop deze 2 m3 betaalt u €10,- per ½ m3.

Gevaarlijk afval
Asbest
Als particulier kunt u asbesthoudende c.q. asbestgelijkende materialen tot 35 m2 ofwel tot 500 kg gratis aanbieden bij de milieustraat in Haps. Het asbest moet goed luchtdicht, dubbel verpakt in doorzichtig plastic en in handzame pakketten worden aangeboden. U dient dit zelf voorzichtig te deponeren in de daarvoor bestemde container.
Heeft u meer dan 35 m2 ofwel 500 kg bel dan met de Afvalinfolijn: 0485 – 338 352.

Meld een asbestsloop altijd bij de Afdeling Bouw- en Woningtoezicht van uw gemeente. U krijgt van hen richtlijnen voor het veilig verwijderen van asbest.

Klein Chemisch Afval (KCA)
KCA is gevaarlijk voor het milieu wanneer het bij het restafval terechtkomt. Verzamel het daarom apart in de speciaal daarvoor bestemde milieubox. U kunt uw KCA gratis aanbieden bij de milieustraat in Haps op vrijdag en zaterdag. Eén keer per maand kunt u hiervoor op de minimilieustraten terecht. De eerste zaterdag van de maand in Boekel, de tweede zaterdag van de maand in Boxmeer en Overloon, de derde zaterdag van de maand in Mill en Wanroij en de vierde zaterdag van de maand in Cuijk en Velp.

Aanbieden van KCA:
• biedt KCA altijd aan in de milieubox (behalve TL-buizen en olie)
• voorzie alle KCA-producten van een degelijke, lekvrije verpakking
• injectienaalden dient u in een goed afgesloten verpakking (bijvoorbeeld een glazen fles) aan te bieden

Betaalde afvalstromen
Voor andere afvalsoorten moet u €10,- per ½ m3 betalen. Pinnen is verplicht! Het gaat dan om:
• grof huishoudelijk restafval (restafval dat niet in de blauwe tariefzak past)
• hout klasse C (verduurzaamd of geïmpregneerd hout, zoals bielzen en tuinschuttingen)
• dakleer

Op de milieustraat geldt een aantal spelregels:
• legitimatie verplicht
• bedrijfsafval wordt niet geaccepteerd
• bedrijfsvoertuigen (busjes e.d.) en bedrijfswerktuigen worden geweigerd (u kunt voor uw bedrijfsvoertuig een ontheffing aanvragen)
• betreden op eigen risico
• maximum snelheid 5 km per uur (STAPVOETS)
• kinderen jonger dan 12 jaar blijven in de auto
• alleen het voertuig verlaten op de daarvoor toegestane zones
• volg aanwijzingen van de toezichthouders op
• afval handmatig storten
• de normale verkeersregels gelden ook op de milieustraat: van rechts komend verkeer heeft voorrang

Groenstraat Haps
Particulieren kunnen bij de Groenstraat hun grof tuinafval gratis aanbieden.
Op de groenstraat in Haps kunt u het hele jaar door per keer maximaal 1 m3 (1.000 liter) compost verkrijgen. U dient dit zelf met een meegebrachte schop of riek te laden. 

Minimilieustraten
Het Land van Cuijk en Boekel telt zeven minimilieustraten. Hier kunnen particulieren de volgende afvalsoorten tot 2 m3 gratis aanbieden:
• grof tuinafval
• hout (klasse A en B)
• puin (hard)
• Klein Chemisch Afval (één keer per maand)
• kleine elektrische apparaten (bij KCA één keer per maand)
• luiers en incontinentiemateriaal
• metalen en oud ijzer

Bij de minimilieustraat in Boekel kunt u naast deze afvalsoorten ook grof restafval, hout (klasse C) en wit- en bruingoed aanbieden. U kunt in alle gevallen niet meer dan 2 m3 afval aanbieden.
Voor grof restafval en hout (klasse C) betaalt u op de minimilieustraat Boekel €10,- per ½ m3. Aanbieden van wit- en bruingoed is gratis.

In het voor- en najaar wordt op de minimilieustraten aan inwoners vier weken gratis compost verstrekt. Ook daar geldt per keer maximaal 1 m3 (1.000 liter) compost per keer. U dient dit zelf met een meegebrachte schop of riek te laden. 

Op de minimilieustraten gelden dezelfde spelregels als op de milieustraat in Haps.

Brengvoorzieningen binnen gemeente
Voor een aantal afvalstromen (luiers, papier en karton, glas en textiel) zijn binnen uw gemeente ook brengvoorzieningen beschikbaar.

Luiers
Op de milieustraat in Haps, de minimilieustraten, kringloopwinkels en een aantal peuterspeelzalen / kinderdagverblijven staan speciale containers waar u gratis gebruikte luiers in kunt deponeren. Voor een volledig overzicht van de locaties waar  luiercontainers staan, kijkt u op www.afvalaanbieden.nl

Luierzakken
Luiers dienen wel in de speciale luierzakken aangeboden te worden. Deze zijn gratis verkrijgbaar bij diezelfde milieustraten, kringloopwinkels en peuterspeelzalen / kinderdagverblijven. Ook een volledig overzicht van uitgiftepunten van de luierzakken vindt u op www.afvalaanbieden.nl

Aanbieden van luierzakken
• De luierzakken zijn alleen bestemd voor luiers, billendoekjes en incontinentiemateriaal
• De luierzakken mogen geen maandverband, papier, verpakkingsmateriaal en plastic bevatten