Afvalstoffenheffing

Home > Inwoners > Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U betaalt de afvalstoffenheffing.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Kosten?"

Kosten?

Vastrecht

Het tarief voor afvalstoffenheffing wordt bepaald op basis van een vast bedrag per perceel. Dit is een tarief voor het aanbieden van GFT-afval en het huishoudelijk restafval en bedraagt in 2018 € 147,00.

Tarief afvalzak

Het restafval bent u verplicht aan te bieden in de speciale afvalzak. Deze afvalzakken zijn verkrijgbaar in de plaatselijke supermarkt. Het belastingbedrag bedraagt per tien opdrukzakken

- 30 liter: € 6,25

- 60 liter: € 12,50