Baatbelasting

Home > Inwoners > Baatbelasting

Baatbelasting

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U betaalt mee aan nieuwe of betere voorzieningen in de gemeente. Bijvoorbeeld voor de aanleg van een riool in het buitengebied of voorzieningen bij winkels.

Hebt u een woning of een bedrijf in een gebied waar betere voorzieningen komen? Dan krijgt u een aanslag baatbelasting.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U betaalt de baatbelasting.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

De gemeente stuurt de aanslag naar iedereen in een bepaald gebied. Daarom kan het verstandig zijn samen met anderen bezwaar te maken.