Begeleiding/dagbesteding (Wmo)

Home > Inwoners > Begeleiding/dagbesteding (Wmo)

Begeleiding/dagbesteding (Wmo)

 • Wat is het?

  Begeleiding is ondersteuning die is gericht op behoud of verbetering van zelfredzaamheid. Bij begeleiding gaat het niet om het overnemen van taken, maar om de ondersteuning ervan.


  Er zijn twee soorten begeleiding namelijk:

  • individuele begeleiding en;
  • groepsbegeleiding (dagbesteding)

  Voorbeelden van individuele begeleiding zijn:

  • Het ondersteunen bij het aanbrengen van structuur en het voeren van regie. Hulp bij plannen, stimuleren en voorbereiden van activiteiten zoals:
   • structureren van het dagritme
   • sociale contacten en sociale omgeving
   • inzicht krijgen in mogelijke gevolgen van besluiten
   • administratie doen / post afhandelen
   • boodschappen doen
  • Voorbereiden van en ondersteunen bij gesprekken op het gebied van wonen, onderwijs, werk, inkomen, iets kopen/betalen.
  • Hulp bij uitvoeren en behouden van vaardigheden die aangeleerd zijn tijdens behandelingen.

   

  Bij groepsbegeleiding kan het gaan om het bieden van een andere daginvulling dan (vrijwilligers)werk of school, het voorkomen van een sociaal isolement of het voorkomen van opname in een (verpleeg)instelling. Ook ter ontlasting van de mantelzorger(s) kan groepsbegeleiding worden ingezet.

   

  Begeleiding hangt nauw samen met de ondersteuning die is gericht op behoud of verbetering van zelfredzaamheid. Bij begeleiding gaat het niet om het overnemen van taken, maar om de ondersteuning ervan. Ondersteuning bij het uitvoeren van algemene dagelijkse dingen door de cliënt zelf, zoals een aansporing om onder de douche te gaan of het innemen van medicatie.
  Er zijn twee soorten begeleiding namelijk:

  • Individuele begeleiding en;
  • Groepsbegeleiding

  Voorbeelden van individuele begeleiding zijn:

  • de administratie (overzicht krijgen over facturen, contracten, verzekeringen, enzovoort);
  • boodschappen doen;
  • post afhandelen;
  • apparaten bedienen;
  • medicatie innemen.

  Bij groepsbegeleiding gaat het met name om het structureren van de dag en het voorkomen van (crisis)opname. Bij oudere mensen is het vaak een oplossing zodat zij zich niet meer alleen voelen.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt begeleiding aan door een melding te doen bij het Zorgloket van de gemeente (bij voorkeur telefonisch). De medewerker van het Zorgloket maakt dan een afspraak voor een gesprek met u.

  • Tijdens dit gesprek (meestal bij u thuis) brengen wij samen met u uw situatie in kaart.
  • Bij voorkeur neemt uw mantelzorger en/of professioneel begeleider deel aan dit gesprek.
  • Voorafgaand aan het gesprek kunt u een persoonlijk plan indienen. Dit is uw eigen beschrijving van uw situatie.
  • Een verslag van het gesprek wordt uitgewerkt door de medewerker van het Zorgloket en naar u gestuurd.
  • Een aanvraag is ingediend nadat het intakeverslag is ondertekend en is ontvangen bij de gemeente.
  • De indicatie wordt gesteld door de medewerker van het Zorgloket, zo nodig met hulp van een (medisch) adviseur of zorgprofessional.

  Indien u in aanmerking komt voor begeleiding, dan wordt in beginsel zorg in natura ingezet. Bij zorg in natura wordt de begeleiding verzorgd door een zorgaanbieder waarmee de gemeente een overeenkomst heeft. Bij het Zorgloket kunt u meer informatie krijgen over deze zorgaanbieders.

  In sommige gevallen en onder bepaalde voorwaarden is het mogelijke om een persoonsgebonden budget (PGB) te krijgen, waarmee u zelf de zorg regelt. U moet dan kunnen motiveren dat zorg in natura in uw geval geen goede oplossing is en dat de zorg met een PGB veilig en doeltreffend wordt ingezet. Ook moet u een zorgovereenkomst opstellen met de zorgverlener. U krijgt het PGB niet zelf in handen. Uw PGB wordt beheerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

  Meer informatie over PGB vindt u op de internetsite van Per Saldo en de SVB.

  Als u begeleiding wilt, geeft u bij de gemeente aan dat u problemen heeft. De gemeente gaat dan vervolgens samen met u kijken welke mogelijkheden er zijn en een onderzoek uitvoeren.

 • Wat heb ik nodig?

  • Identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner.
  • Tijdens het onderzoek kunnen nog andere bewijsstukken van u worden gevraagd.
 • Kosten?

  Voor voorzieningen op grond van de Wmo betaalt u een eigen bijdrage.

  De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, vermogen en gezinssamenstelling. Hoe hoger uw inkomen en vermogen, hoe hoger uw eigen bijdrage. De eigen bijdrage kan nooit meer zijn dan de kostprijs van de voorziening.

  Het CAK berekent de hoogte van de eigen bijdrage en int het bedrag bij u. Meer informatie vindt u op de internetsite van het CAK.

  Handige links:

  http://www.rechtopwmo.nl/

  http://www.hetcak.nl/

  http://www.svb.nl/

  http://www.pgb.nl/

 • Hoe lang duurt het?

  Binnen 8 weken na de melding ontvangt u bericht of u in aanmerking komt. Deze termijn kan langer worden als de gemeente bij andere instanties om advies moet vragen.