Begraven of cremeren

Home > Inwoners > Begraven of cremeren

Begraven of cremeren

 • Wat is het?

  Als een naaste van u overlijdt, kunt u hem of haar laten begraven op een gemeentelijke begraafplaats. Ook kunt u kiezen voor crematie. Na crematie beslist u waar de urn wordt bijgezet. Dit kan bijvoorbeeld op de begraafplaats.

 • Hoe werkt het?

  Neem contact op met de gemeente voor meer informatie.

 • Wat moet ik doen?

  Huren van een graf

  Na een overlijden kunt u een graf huren voor minimaal 20 jaar. Voorafgaand kunt u ook een graf reserveren voor minimaal 10 jaar. Ook kunt u dit later laten doen door een nabestaande of uitvaartondernemer.

 • Afspraak maken baliebezoek

  banner afspraak maken

 • Aanvullende informatie

  Toestemming voor begraven

  U hebt toestemming (verlof) nodig van een ambtenaar van de burgerlijke stand om een lichaam te mogen begraven. Deze toestemming wordt afgegeven na overlegging van een verklaring van een arts of gemeentelijke lijkschouwer. In deze verklaring moet staan dat desbetreffende persoon door een natuurlijke oorzaak is overleden.

  Is er door een ongeval of misdrijf sprake van een onnatuurlijke dood? Dan kan het verlof tot begraven alleen worden afgegeven na toestemming van de officier van justitie.

  Lijkbezorging

  Begraven is een van de vormen van lijkbezorging. Dit is de juridische term die de Wet op de lijkbezorging gebruikt. Andere vormen van lijkbezorging zijn cremeren of ontleden nadat een lichaam ter beschikking is gesteld van de wetenschap. De begrafenis of crematie moet uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden plaatsvinden.

  Schakel een uitvaartondernemer in

  Als een naaste is overleden, komt daar veel bij kijken. Een uitvaartondernemer kan u alle praktische zaken uit handen nemen en is op de hoogte van alle wettelijke regelingen. Meestal regelt de uitvaartondernemer de hele begrafenis.