Belastingen en heffingen, teruggave

Home > Inwoners > Belastingen en heffingen, teruggave

Belastingen en heffingen, teruggave

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Soms kunt u gemeentelijke belastingen die u betaald hebt terugkrijgen. Bijvoorbeeld als u verhuist en alle gemeentelijke belastingen voor dit jaar al betaald hebt. U krijgt hierover automatisch bericht van de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U vertrekt uit de gemeente

Gaat u in een andere gemeente wonen? Dan kunt u teruggave krijgen van de afvalstoffenheffing, rioolheffing en eventueel de hondenbelasting. In de nieuwe gemeente gaat u weer betalen.

U verhuist binnen de gemeente

Verhuist u binnen de gemeente? Dan krijgt u meestal geen teruggave. Verhuist u naar een verzorgings- of verpleeghuis of gaat u bij iemand anders inwonen? Dan kunt u soms toch teruggave krijgen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U krijgt de teruggave automatisch als u daar recht op hebt.