Belastingen, kopie van aanslag

Home > Inwoners > Belastingen, kopie van aanslag

Belastingen, kopie van aanslag

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U kunt bij de gemeente een kopie krijgen van de aanslag gemeentelijke belastingen. Bijvoorbeeld als u de aanslag kwijt bent.

Wilt u een kopie van de aanslag opvragen, of als medebelanghebbende de aanslag opvragen, vul dan dit formulier in.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U kunt de kopie direct aan de balie van de gemeente krijgen. Het kan ook opgestuurd worden.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

  • uw geldige identiteitsbewijs