Bijstand, vakantie melden

Home > Inwoners > Bijstand, vakantie melden

Bijstand, vakantie melden

 • Wat is het?

  Als u een uitkering ontvangt en u gaat op vakantie, dan moet u dat melden. Gaat u op vakantie naar het buitenland, dan moet u hiervoor toestemming vragen. 

  Voor meer informatie kunt u iedere werkdag van 9.00 tot 12.30 uur terecht bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Sint Anthonis. Telefoon: 0485-388888.

   

 • Hoe werkt het?

  De periode die personen jonger dan 65 jaar met behoud van bijstand in het buitenland mogen verblijven bedraagt maximaal 4 weken per kalenderjaar. De periode die personen van 65 jaar en ouder in het buitenland mogen verblijven bedraagt maximaal 13 weken per kalenderjaar. Voor vakantie in het binnenland geldt geen wettelijke vakantieduur van 4 weken resp. 13 weken zoals bij het verblijf in het buitenland. Langdurig verblijf buiten de gemeente kan er wel toe leiden dat men mogelijk zijn arbeidsplicht onvoldoende nakomt. 

 • Wat moet ik doen?

  Vakantie in het binnenland en het buitenland dient u door middel van het rechtmatigheidsformulier (rofje) te melden.