Bijzondere bijstand

Home > Inwoners > Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand

 • Wat is het?

  Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Dit zijn extra kosten bij ziekte, een beperking of een andere reden. Bijvoorbeeld kosten voor brillen, rechtsbijstand of tandartskosten.

  Het moet gaan om kosten die niet tot de normale kosten van het bestaan horen, die u niet zelf kunt betalen en ook niet vergoed krijgt (bijvoorbeeld van de zorgverzekering). Bijzondere bijstand vraagt u aan bij de gemeente.

  Voor meer informatie kunt u iedere werkdag van 9.00 tot 12.30 uur terecht bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Sint Anthonis. Telefoon: 0485-388888.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente bekijkt of u bijzondere bijstand krijgt:

  • Gaat u de kosten ook echt maken?
  • Zijn de kosten noodzakelijk (bijvoorbeeld om medische redenen)?
  • Kunt u de kosten niet (geheel) zelf betalen?
  • Is er geen andere instelling die de kosten vergoedt, zoals uw ziektekostenverzekeraar?

  Deel van kosten zelf betalen

  Hoeveel bijzondere bijstand u krijgt, hangt af van uw inkomen en vermogen. Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld of een eigen huis. Ook kijkt de gemeente naar het inkomen en vermogen van uw gezinsleden. Soms moet u een deel van de kosten zelf betalen.

  Lening om kosten te betalen

  Voor bepaalde kosten kunt u een lening krijgen bij de Gemeentelijke Kredietbank. Bijvoorbeeld voor spullen die lang mee gaan, zoals bedden en vloerbedekking. Krijgt u daar geen lening, dan kan de gemeente u een lening geven.

  Eigen verantwoordelijkheid

  Bij de beoordeling van het recht op bijzondere bijstand wordt ook gekeken naar het feit of u eigen verantwoordelijkheid getoond heeft. Deze eigen verantwoordelijkheid geldt ten aanzien van het proberen in de eigen kosten van levensonderhoud te voorzien, het zich inzetten weer onafhankelijk te worden van een uitkering, het voorkomen van een schuldsituatie en het niet laten verslechteren van de gezondheid als gevolg van handelen of nalaten, niet verwijtbaar onheil daargelaten.

  Het niet tonen van eigen verantwoordelijkeid leidt dus niet tot een bijzondere omstandigheid op grond waarvan het mogelijk is om bijzondere bijstand te verlenen. Het kan niet zo zijn dat kosten die voortkomen uit getoond onverantwoordelijk gedrag afgewenteld worden op de bijzondere bijstand. De getoonde eigen verantwoordelijkheid van de aanvrager van bijzondere bijstand weegt dus zwaar in de beoordeling van het recht daarop. 

 • Wat moet ik doen?

  Vraag bijzondere bijstand aan vóórdat u de kosten maakt. Anders kan de gemeente uw aanvraag afwijzen.

 • Wat heb ik nodig?

  • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner en gezinsleden;
  • bewijzen van uw inkomen, vermogen en schulden van u en eventueel uw partner en gezinsleden;
  • omschrijving van de bijzondere kosten.
 • Aanvullende informatie

  Kosten voor langere tijd

  Moet u voor langere tijd dezelfde kosten maken, dan kunt u dit in één keer aanvragen. Bijvoorbeeld bij reiskosten voor een lange behandeling in het ziekenhuis.

  Bewaar de bewijzen

  Bewaar alle rekeningen en bonnen goed! U krijgt alleen bijzondere bijstand als u kunt laten zien dat u de kosten echt maakt.