Bouwplannen en bouwtekeningen bekijken

Home > Inwoners > Bouwplannen en bouwtekeningen bekijken

Bouwplannen en bouwtekeningen bekijken

  • Wat is het?

    De gemeente bewaart bouwtekeningen en bouwplannen. U kunt deze tekeningen en plannen bekijken bij de gemeente.

    Bouwtekeningen van voor 1935 kunt u opvragen via het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)

  • Hoe werkt het?

    Iedereen die een omgevingsvergunning voor bouwen aanvraagt, moet een bouwplan indienen. Hierin staat wat de bouw of verbouw inhoudt. De gemeente vraagt ook om een tekening van de bouw of verbouw, plus een situatieschets. Al deze gegevens kunt u bekijken bij de gemeente.

    Nieuwe bouwplannen worden vermeld in een huis-aan-huisblad en op de gemeentelijke website. U kunt ze bekijken nadat ze zijn bekendgemaakt.