Collecte

Home > Inwoners > Collecte

Collecte

  • Hoe werkt het?

    Wanneer een collecte/verkoopactie van in de gemeente Sint Anthonis gevestigde verenigingen en stichtingen plaatsvindt in een vrije periode van het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving is er op grond van artikel 5:13, lid 4 van de Algemene plaatselijke verordening van onze gemeente,geen vergunning en/of melding vereist voor het inzamelen van geld of goederen buiten de perioden die door het Centraal Bureau Fondsenwerving zijn toegewezen en de inzameling plaatsvindt tussen 09.00 uur en 20.00 uur.

    Voor verkoopacties en/of inzamelingen die binnen de vastgestelde perioden vallen en/of indien deze niet binnen de gestelde tijd van 09.00 uur en 20.00 uur vallen, is wel een vergunning vereist.

    Kijk in het collecterooster in welke u periode u vrij kunt collecteren en in welke periode een vergunning is vereist