Collectief vervoer (regiotaxi)

Home > Inwoners > Collectief vervoer (regi

Collectief vervoer (regiotaxi)

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Met de Regiotaxi kunt u van deur tot deur reizen binnen de regio. Iedere inwoner van de gemeente Sint Anthonis kan hiervan gebruik maken. Als OV-reiziger (OV = openbaar vervoer) hoeft u daar geen toestemming voor te vragen. U neemt simpelweg contact op met de klantenservice van de Regiotaxi en boekt een rit.

Hebt u vanwege lichamelijke beperkingen problemen met het verplaatsen in de regio Sint Anthonis? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een Wmo-pas voor het collectief vervoer, beter bekend als de Regiotaxi (voorheen: Taxihopper). Dit is een vervoersvoorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Met de Regiotaxi (OV en Wmo) kunt u tot en met 5 OV-zones reizen vanaf het vertrekpunt.

Kijk voor alternatieve vervoersmogelijkheden ook op de website www.ikwilvervoer.nl

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Vanwege uw beperkingen kunt u aantoonbaar geen gebruik maken van de gebruikelijke vervoermiddelen om u te verplaatsen. Bijvoorbeeld het openbaar vervoer of de eigen auto of (elektrische) fiets en de OV-regiotaxi. Er zijn ook geen andere, eenvoudigere oplossingen voorhanden om uw vervoerprobleem op te lossen. Zoals vervoer door iemand uit uw sociale netwerk, een mantelzorger of vrijwilliger. Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een Wmo-pas voor de Regiotaxi.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt een vervoersvoorziening aan door een melding te doen bij het Zorgloket (bij voorkeur telefonisch). De medewerker van het Zorgloket maakt dan een afspraak voor een gesprek met u.

  • Tijdens dit gesprek (meestal bij u thuis) nemen wij met u door welke beperkingen en belemmeringen u ervaart bij het verplaatsen en het onderhouden van sociale contacten.
  • Een (intake)verslag van het gesprek wordt uitgewerkt door de medewerker van het Zorgloket en naar u gestuurd.
  • Een aanvraag is ingediend nadat het intakeverslag is ondertekend en is ontvangen bij de gemeente.
  • De indicatie wordt gesteld door de medewerker van het Zorgloket of een (medisch) adviseur van de gemeente.
U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner.

U vindt hier informatie over: "Kosten?"

Kosten?

Voor het gebruik van de Regiotaxi betaalt u een bedrag per zone. Dit bedrag is vastgesteld op € 0,65 per zone voor Wmo-reizigers en € 1,95 per zone voor OV-reizigers.

U rekent de ritkosten direct af met de chauffeur van de taxi.