Energiesubsidie

Home > Inwoners > Energiesubsidie

Energiesubsidie

  • Wat is het?

    De gemeente heeft geen eigen subsidieregeling voor het treffen van energiebesparende maatregelen.

    Een overzicht van subsidieregelingen is te vinden op  http://www.energiesubsidiewijzer.nl. (met name de regeling Subsidie energiebesparing eigenhuis van de Rijksdienst  voor Ondernemend Nederland /RVO.nl).