Evenement organiseren

Home > Inwoners > Evenement organiseren

Evenement organiseren

 • Wat is het?

  Wilt u een evenement in de gemeente Sint Anthonis organiseren dat voor publiek toegankelijk is? Dan hebt u misschien een evenementenvergunning nodig. Voor kleinere evenementen is een melding vaak voldoende. Op deze pagina vindt u informatie over de voorwaarden.

 • Hoe werkt het?

  Heb ik een vergunning voor mijn evenement nodig?

  Voor het organiseren van bepaalde evenementen hebt u geen vergunning nodig, voor deze evenementen is een melding voldoende. Een melding is voldoende wanneer het voldoet aan de onderstaande voorwaarden. Is dit niet het geval, dan moet u een vergunning aanvragen.

  1. het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 250 personen;
  2. het evenement tussen 8.00 uur en 1.00 uur plaatsvindt;
  3. geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 8.00 uur of na 24.00 uur;
  4. tijdens het evenement geen doorgaande (hoofd)wegen worden afgesloten, tenzij het fiets- en toertochten zijn zonder wedstrijdelement, sponsorlopen en optochten;
  5. slechts objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 40 m2 per object;
  6. de organisator heeft het evenement tenminste 15 werkdagen voorafgaand aan het evenement schriftelijk gemeld bij de burgemeester.
  7. met inachtneming van passende geluidsnormen die recht doen aan eventuele omwonenden en/of een stiltegebied.

  U kunt het digitaal meldingsformulier klein evenement vinden onder het kopje formulieren. Een melding voor een klein evenement is kosteloos.

  Houdt u rekening met het volgende:

  Het kan zijn dat - ondanks dat het evenement meldingplichtig is - er andere vergunningen of ontheffingen zijn vereist. Bijvoorbeeld een ontheffing voor het bedrijfsmatig verstrekken van alcohol. Let op! Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht.

 • Wat moet ik doen?

  Hoe vraag ik een evenementenvergunning aan?

  Wilt u een vergunning voor een evenement aanvragen? Begin dan op tijd met het verzamelen van alle informatie die u nodig heeft voor het organiseren van uw evenement. Dit helpt u bij het invullen van het aanvraagformulier. Het aanvraagformulier is te vinden onder het kopje formulieren.

  Bij het indienen van uw aanvraag voegt u standaard een programma en situatietekening toe. Het kan zijn dat u andere plannen moet aanleveren zoals een veiligheidsplan, verkeersplan of medisch plan dit ligt aan de grootte of aard van uw evenement.

  Wanneer u voor het eerst een evenement wilt organiseren raden wij u aan om uw plannen eerst te bespreken met de gemeente. U maakt dan een afspraak met het cluster vergunningen, toezicht en handhaving via (0485) 38 88 88 of evenementen@sintanthonis.nl.

  Houdt u rekening met het volgende:

  Mogelijk moet u voor het organiseren van uw evenement nog andere vergunningen of ontheffingen aanvragen. Bijvoorbeeld een ontheffing voor het schenken van alcohol. Dit staat verder uitgelegd in het aanvraagformulier. Let op! Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht.

  Kan ik een vergunning voor meerdere jaren aanvragen?

  Evenementen die van, voor en door mensen uit onze gemeente zijn georganiseerd kunnen voor meerdere jaren worden verleend. Dit is afhankelijk van het soort evenement, de omgeving en of het evenement bij een eerste editie een positieve evaluatie heeft gehad. De eventuele aan het evenement verbonden risico’s en overlast zijn hierbij belangrijke factoren.

  Wanneer moet ik mijn aanvraag indienen?

  Voor de reguliere evenementen houden wij 12 weken aan als indieningstermijn. Dit betekent dat 12 weken voor aanvang van het evenement de aanvraag compleet en kwalitatief goed moet zijn ingediend. Voor de evenementen met verhoogde aandacht en risico evenementen hanteren wij een indieningstermijn van 16 weken. Als uw melding of aanvraag niet op tijd wordt ingediend, loopt u het risico dat wij uw melding of aanvraag niet meer in behandeling kunnen nemen en uw evenement niet kan plaatsvinden.

 • Kosten?

  De kosten die u betaalt voor een evenementenvergunning hangen af van de inschatting van het risico bij het evenement. Neem gerust contact op met het team Vergunningen als u wilt weten in welke categorie uw evenement valt: (0485) 38 88 88 of evenementen@sintanthonis.nl. Voor een aanvraag voor een evenementenvergunning gelden de volgende legestarieven:

  Regulier evenement

  € 54,00

  Meerjarenvergunning regulier evenement

  € 76,00

  Evenement met verhoogde aandacht

  € 2.595,00

  Risico evenement

  € 5.191,00

  Voor niet-commerciële organisaties gelden andere tarieven

  Is uw organisatie een niet-commerciële organisatie en bent u actief op maatschappelijk, sociaal of cultureel gebied? Dan betaalt u voor het verkrijgen van een evenementenvergunning voor het organiseren van een evenement met verhoogde aandacht of een risico evenement hetzelfde tarief als dat van een regulier evenement.

 • Aanvullende informatie

  Voor vragen over het organiseren van evenementen kunt u altijd bij ons terecht. U kunt contact opnemen met het cluster vergunningen, toezicht en handhaving via: (0485) 38 88 88 of evenementen@sintanthonis.nl

  Wilt u meer weten over de gemeentelijke regelgeving voor evenementen, dan kunt u de volgende documenten raadplegen:

 • Formulieren

 • Regelgeving

  Wilt u alcohol schenken op uw evenement?

  Als u bedrijfsmatig zwak-alcoholhoudende dranken wilt schenken tijdens een evenement op een locatie zonder Drank- en horecawetvergunning, dan heeft u een ontheffing nodig op grond van artikel 35 van de Drank- en horecawet. Wanneer u een evenementenvergunning aanvraagt, kunt u op het aanvraagformulier voor de evenementenvergunning deze ontheffing aanvragen. Wanneer u bedrijfsmatig alcohol wilt schenken op een meldingplichtig evenement dan vraagt u de ontheffing apart aan via: ontheffing artikel 35 Drank- en horecawet. Aan deze ontheffing zijn kosten verbonden.