Evenement organiseren

Home > Inwoners > Evenement organiseren

Evenement organiseren

 • Wat is het?

  Een evenement is een gebeurtenis die voor het publiek toegankelijk is. Wilt u een groot evenement organiseren, zoals een sportwedstrijd op de openbare weg, braderie, optocht, feest, festival of popconcert? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan bij de gemeente. Dit kan alleen in de gemeente waar u het evenement wilt houden.

  Een klein evenement hoeft u alleen te melden bij de gemeente. Bijvoorbeeld een straatfeest of een barbecue.

 • Hoe werkt het?

  U kunt volstaan met een melding wanneer:

  a) het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 250 personen;
  b) het gaat om een ééndaags evenement;
  c) geen muziek ten gehore wordt gebracht voor de aanvangstijd van het evenement en na 23.00 uur;
  d) tijdens het evenement geen doorgaande (hoofd)wegen worden afgesloten, tenzij het fiets- en toertochten zijn zonder wedstrijdelement, sponsorlopen en optochten;
  e) objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 40 m2 per object;

  Uw melding moet minimaal 5 werkdagen van tevoren ingediend zijn.
  Wanneer aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, kan niet volstaan worden met een melding, maar moet er alsnog een evenementenvergunning worden aangevraagd.

  Onder de meldingsplichtige categorie evenementen kunnen bijvoorbeeld vallen: straatbarbecues, straatfeesten of straatspeeldagen, open bedrijfsdagen, recreatieve wandeltochten, de gildetocht, een fietstocht, een Sint Maartensoptocht, een palmpasenoptocht en de dodenherdenking.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de vergunning voor een groot evenement aan bij de gemeente. Doe dit ongeveer 12 weken van tevoren.

  Ook de melding van een klein evenement doet u bij de gemeente. Doe dit ongeveer 6 weken van tevoren.

  Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • naam van de organisator
  • naam van de contactpersoon op het evenement
  • omschrijving van activiteiten op het evenement
  • datum en tijdstip van het evenement
  • datum en tijdstip van het opbouwen en afbouwen van het evenement
  • verwacht aantal bezoekers of deelnemers
  • beschikbare hulpploegen, zoals EHBO en beveiliging
  • of er straten afgesloten moeten worden
  • verwachte geluidsproductie (soort, tijd, locatie)
  • wijze van stroomvoorziening van het evenement
  • of u zwak-alcoholhoudende dranken schenkt
  • tekening van het terrein of de route
  • technische gegevens over bouwwerken op het evenemententerrein
  • hoe en door wie het terrein na afloop wordt schoongemaakt

  Andere vergunningen of ontheffingen

  Het kan zijn dat u nog andere vergunningen of ontheffingen moet aanvragen. Bijvoorbeeld een parkeerontheffing of ontheffingen voor het schenken van alcohol of het afsteken van vuurwerk.

 • Formulieren

 • Regelgeving

  In de Algemene Plaatselijke Verordening vindt u uitgebreide informatie

  Het evenementbeleid staat in het document Visie op evenementen Waar is dat feestje?