Forensenbelasting

Home > Inwoners > Forensenbelasting

Forensenbelasting

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Heeft u een tweede woning in een andere gemeente dan uw woonplaats? Of beschikt u over een stacaravan? Als u deze meer dan 90 dagen per jaar voor uzelf beschikbaar houdt, bent u mogelijk forensenbelasting verschuldigd. U moet forensenbelasting betalen omdat u baat heeft bij de voorzieningen van de desbetreffende gemeente.

 

Gemeente Sint Anthonis heft géén forensenbelasting.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

In hoeverre de gemeente u aanslaat, hangt af van het aantal dagen per jaar dat u over uw tweede woning kunt beschikken. Het is niet van belang of u op die dagen ook daadwerkelijk in de woning aanwezig bent. Het feit dat u aanwezig kunt zijn, is voldoende.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U krijgt een aanslagbiljet van de gemeente. Hierop staat binnen welke termijn u dient te betalen. Als u het niet eens bent met de aanslag dan kunt u hiertegen binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Benodigde gegevens voor de belasting

  1. Het adres van uw tweede woning.
  2. Het aantal dagen per jaar dat u gebruik van uw tweede woning kunt maken.

Wat u minimaal in uw bezwaarschrift moet vermelden

  1. Uw naam en adres.
  2. De dagtekening van de aanslag.
  3. Een omschrijving van de aanslag waartegen u bezwaar maakt.
  4. De motivering van uw bezwaar.
U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Neem na aankoop van uw tweede woning zo snel mogelijk contact op met de gemeente. Men kan u in de regel direct vertellen of u forensenbelastingplichtig bent.