Gehandicaptenparkeerkaart

Home > Inwoners > Gehandicaptenparkeerkaart

Gehandicaptenparkeerkaart

 • Wat is het?

  Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in alle EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels.

  Er zijn drie soorten kaarten.

  • Bestuurderskaart; U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken. U kunt zelf auto rijden.
  • Passagierskaart; U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken. U kunt niet zelf auto rijden. U hebt continu de hulp van een bestuurder nodig. U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend in een rolstoel zit.
  • Instellingenkaart; Het bestuur van een instelling waar mensen met een beperking verblijven, kan voor het vervoer van de bewoners een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

  Bel de gemeente om de kaart aan te vragen of om uw kaart te verlengen.

  Bel de gemeente (0485) 388 888

 • Hoe werkt het?

  Om als bestuurder van een voertuig in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerkaart, moet u voldoen aan de volgende voorwaarde: u hebt als gevolg van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard, waardoor u - met de gebruikelijke loophulpmiddelen - in redelijkheid niet in staat bent om zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan een stuk te voet te overbruggen.

  Om als passagier in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerkaart moet u eveneens aan bovenstaande voorwaarde voldoen. Daarnaast moet u aan de voorwaarde voldoen dat u voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk bent van de hulp van de bestuurder van het voertuig.

  Indien u als gevolg van een aandoening of gebrek permanent rolstoelgebonden bent, kunt u in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder of als passagier.

  Een arts van een indicatiebureau beoordeelt de oorzaak en de ernst van uw handicap of ziekte. Uw persoonlijke omstandigheden worden ook meegewogen. De arts doet niet altijd een lichamelijk onderzoek. In ieder geval stelt hij u een aantal vragen om uw omstandigheden goed te kunnen beoordelen.
  Gebruikt u medicijnen of bent u in behandeling bij een specialist? Brengt u hierover informatie mee (afsprakenkaarten of medicijnkaarten) om uw aanvraag te verduidelijken.

  De arts adviseert de gemeente of u in aanmerking komt voor een parkeerkaart.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt een gehandicaptenparkeerkaart aan door contact op te nemen met het Zorgloket van de gemeente Sint Anthonis. Dit kan telefonisch via 0485 388888 of persoonlijk aan het loket in het gemeentehuis.

  Na de aanvraag zal de gemeente een geneeskundig onderzoek aanvragen bij een indicatiebureau. Bij nieuwe aanvragen is de gemeente hiertoe wettelijk verplicht. Wanneer u verlenging vraagt van een eerder verstrekte gehandicaptenparkeerkaart, dan kan de gemeente in sommige gevallen afzien van een geneeskundig onderzoek.

  Indien uit het (geneeskundig) onderzoek blijkt dat u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart, dan wordt deze in orde gemaakt door een medewerker van het Zorgloket.

 • Wat heb ik nodig?

  • Identiteitsbewijs
  • Eén pasfoto
  • De eerdere afgegeven gehandicaptenparkeerkaart
 • Kosten?

  Op het moment dat de gehandicaptenparkeerkaart wordt aangevraagd, is de aanvrager de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor de gehandicaptenparkeerkaart verschuldigd.
  Kosten: € 43,83 als er een geneeskundig onderzoek heeft plaatsgevonden en € 18,63 als er geen geneeskundig onderzoek heeft plaatsgevonden.