Gehandicaptenparkeerkaart

Home > Inwoners > Gehandicaptenparkeerkaart

Gehandicaptenparkeerkaart

 • Wat is het?

  Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in alle EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels.

  Er zijn drie soorten kaarten.

  Bestuurderskaart

  • U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken. 
  • U kunt zelf auto rijden.

  Passagierskaart 

  • U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken. 
  • U kunt niet zelf auto rijden. U hebt continu de hulp van een bestuurder nodig.

  U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend in een rolstoel zit.

  Instellingenkaart 

  Het bestuur van een instelling waar mensen met een beperking verblijven, kan voor het vervoer van de bewoners een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

 • Hoe werkt het?

  • De parkeerkaart staat op naam van een persoon.
  • De parkeerkaart staat niet op kenteken. U kunt de kaart voor elke auto gebruiken.
  • De parkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt een gehandicaptenparkeerkaart aan door contact op te nemen met het Zorgloket. Bij voorkeur doet u dat telefonisch via telefoonnummer 0485-585865. Indien u liever een bezoek brengt aan ons loket, dan dient u eerst een afspraak te maken via de internetsite van de gemeente Boxmeer.

  Indien u uw gehandicaptenparkeerkaart wilt verlengen, kunt u uw aanvraag 8 weken van tevoren indienen.

  Na de aanvraag zal de gemeente een geneeskundig onderzoek aanvragen bij een indicatiebureau. Bij nieuwe aanvragen is de gemeente hiertoe wettelijk verplicht. Wanneer u verlenging vraagt van een eerder verstrekte gehandicaptenparkeerkaart, dan kan de gemeente in sommige gevallen afzien van een geneeskundig onderzoek.

  Indien uit het (geneeskundig) onderzoek blijkt dat u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart, dan wordt deze in orde gemaakt door een medewerker van het Zorgloket. 

 • Wat heb ik nodig?

  • Uw geldige identiteitsbewijs
  • Een recente pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen
  • Bewijs van medisch onderzoek
  • De eerdere afgegeven gehandicaptenparkeerkaart
  • In het geval van een bestuurderskaart: een geldig rijbewijs
 • Kosten?

  Voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart bent u leges verschuldigd, ongeacht de aard of de uitkomst van de aanvraag. Dus ook wanneer het niet de eerste keer is dat u de kaart krijgt of in het geval dat uw aanvraag wordt afgewezen, bent u de leges verschuldigd.

  Deze leges bedragen momenteel € 95,00. Nadat uw aanvraag door het Zorgloket is behandeld, krijgt u hiervan een factuur van de afdeling Financiën van de gemeente.

  Tegemoetkoming

  Indien u te maken krijgt met kosten voor een gehandicaptenparkeerkaart, dan komt u mogelijk in aanmerking voor bijzondere bijstand voor deze kosten. De gemeente bekijkt dan of u de kosten inderdaad niet uit uw inkomen of vermogen kunt betalen. Bovendien wordt bijzondere bijstand alleen verstrekt voor kosten die in het individuele geval bijzonder en noodzakelijk zijn. Kosten die voortvloeien uit ziekte of handicap kunnen soms als bijzonder aan worden gemerkt. Of de kosten noodzakelijk zijn hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Wanneer u bijvoorbeeld prima met het openbaar vervoer of collectief vervoer (Regiotaxi) uit de voeten kunt, dan is het bezit van een auto niet persé noodzakelijk en de kosten van een gehandicaptenparkeerkaart dus ook niet. Indien u volledig bent aangewezen op uw (aangepaste) auto, dan zijn deze kosten wel noodzakelijk.