Geregistreerd partnerschap

Home > Inwoners > Geregistreerd partnerschap

Geregistreerd partnerschap

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Wat leuk dat u uw relatie met uw partner officieel wilt laten vastleggen in een geregistreerd partnerschap. Om dat te kunnen doen, meldt u dit uiterlijk twee weken van tevoren bij de gemeente.

Wél dient u vooraf te informeren of de gewenste datum en het tijdstip waarop u uw relatie officieel wilt laten vastleggen, beschikbaar zijn.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Samen met de gemeente bespreekt u onder meer:

 • de datum;
 • de locatie;
 • welke ambtenaar u wilt;
 • wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie;
 • wat de kosten zijn.

Belangrijk is dat:

 • u en uw partner allebei 18 jaar of ouder zijn;
 • jullie ongetrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders.

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

Er zijn 3 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

 • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
 • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
 • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 • U meldt bij de gemeente dat u een geregistreerd partnerschap wilt sluiten. Doe dit minstens 14 dagen van tevoren in de gemeente waar u wilt dat uw partnerschap geregistreerd wordt.
 • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben.

Geregistreerd partnerschap met een niet-Nederlander

Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u het partnerschap aan te gaan voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

U hebt deze verklaring niet nodig, als u:

 • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen;  
 • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • een buitenlands geregistreerd partnerschap ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
 • een beëindigd buitenlands partnerschap in Nederland wilt laten registreren.

U kunt de melding doen door het formulier "Melding voorgenomen partnerschap" te downloaden, invullen vervolgens uitprinten, ondertekenen en opsturen naar Gemeente Sint Anthonis.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

 • Afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner.
 • Geldig identiteitsbewijs van u en uw partner.
 • Kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen.
 • Als u eerder getrouwd bent geweest of een geregistreerd partnerschap hebt gehad: bewijs dat dit beëindigd is. Zoals een scheidingsakte of overlijdensakte.
U vindt hier informatie over: "Kosten?"

Kosten?

De tarieven bedragen:

 • Op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 20.00 uur in het gemeentehuis  € 525,00.
 • Op zaterdag, zondag, en algemeen erkende feestdagen in het gemeentehuis € 605,00.
 • Op maandag tot en met zondag tussen 09.00 en 20.00 uur op locatie € 365,00
 • Op maandag en dinsdag bestaat om 09.00 uur de mogelijkheid om kosteloos de partnerschap te registreren.
 • Indien partijen gebruik maken van een ambtelijke getuige wordt boven het verschuldigde tarief een bedrag geheven van € 40,00 per ambtelijke getuige.
 • Indien de partners betreffende partnerschapsregistratie niet is/zijn ingeschreven in de gemeente Sint Anthonis, wordt boven het verschuldigde tarief een bedrag geheven van € 93,00.
 • Benoeming van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag € 210,00
 • Een normaal partnerschapsboekje € 23,00,  een luxe partnerschapsboekje € 40,00.
U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

 • Als u uw geregistreerd partnerschap wilt laten omzetten in een huwelijk, vraagt u de gemeente om een 'akte van omzetting'.
 • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.
 • Een buitenlands partnerschap wordt niet erkend, wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.

Overige voorwaarden

 • U mag geen partnerschap aangaan met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden tot een geregistreerd partnerschap.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Als u niet voldoet u aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Gevolgen geregistreerd partnerschap in buitenland

Er zijn landen die het geregistreerd partnerschap niet erkennen. Dit kan gevolgen hebben als u bijvoorbeeld wilt gaan wonen in een ander land. Informeer bij de ambassade of dit voor u het geval is.