Gezondheidsverklaring Rijbewijs (CBR)

Home > Inwoners > Gezondheidsverklaring Rijbewijs (CBR)

Gezondheidsverklaring Rijbewijs (CBR)

  • Wat is het?

    Wilt u een rijbewijs voor vrachtwagen of bus aanvragen? Heeft u een beperking of bent u 75 jaar of ouder en wilt u uw rijbewijs vernieuwen? In deze gevallen heeft u een verklaring nodig dat u geschikt bent om te rijden. Het CBR beoordeelt of u rijgeschikt bent. U vult daarvoor een Gezondheidsverklaring in op Mijn CBR. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.

    Gezondheidsverklaring aanvragen