Grafsteen of gedenkteken plaatsen

Home > Inwoners > Grafsteen of gedenkteken plaatsen

Grafsteen of gedenkteken plaatsen

 • Wat is het?

  Wilt u een grafsteen of een ander soort grafbedekking plaatsen bij een graf? U hebt dan geen vergunning nodig.

  Wilt u gedenktekens plaatsen voor verkeersslachtoffers of slachtoffers van zinloos geweld? Hiervoor hebt u toestemming nodig van de wegbeheerder. Vaak is dit de gemeente, maar niet altijd. Informeer hiernaar bij de gemeente. 

 • Hoe werkt het?

  Meestal gebeurt het plaatsen van een gedenkteken bij een graf na de begrafenis.

 • Wat moet ik doen?

  De steenhouwer moet de gemeente vooraf informeren wanneer de gedenksteen wordt geplaatst.

  Gedenkteken in het openbaar plaatsen

  Wilt u een verkeersslachtoffer of slachtoffer van zinloos geweld herdenken door een gedenkteken op een openbare plek te plaatsen? U hebt dan toestemming nodig van de wegbeheerder. Dit kan de gemeente zijn, maar ook Rijkswaterstaat, de provincie of het waterschap. Informeer bij de gemeente wie dit is.

  U mag het gedenkteken alleen plaatsen op een plek waar het de verkeersveiligheid niet in gevaar brengt.