Huishoudelijke verzorging (hulp bij het huishouden)

Home > Inwoners > Huishoudelijke verzorging (hulp bij het huishouden)

Huishoudelijke verzorging (hulp bij het huishouden)

 • Wat is het?

  Soms zijn mensen door een beperking, ziekte of psychische problemen voor korte of langere tijd niet in staat zelfstandig hun huishouden te verzorgen. Vaak zijn er dan mensen in de sociale omgeving (kinderen, familie, buren) die hen tijdelijk kunnen bijstaan. Als dat niet het geval is kan er mogelijk huishoudelijke verzorging worden ingezet op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Bijvoorbeeld hulp bij het schoonmaken, de was doen of andere huishoudelijke klussen. Maar ook de zorg voor kinderen en het voorbereiden van maaltijden kan soms tijdelijk worden overgenomen, wanneer er geen andere oplossing mogelijk is.

 • Hoe werkt het?

  Wanneer kunt u mogelijk huishoudelijke verzorging krijgen via de Wmo:

  U en uw eventuele huisgenoten zijn vanwege aantoonbare beperkingen niet in staat om (alle) huishoudelijke werkzaamheden te verrichten.
  U bent mantelzorger, bijvoorbeeld van uw partner, en vanwege omstandigheden heeft u tijdelijk problemen met het geven van mantelzorg.

   Wanneer kunt u geen huishoudelijke verzorging krijgen via de Wmo:

  U hebt een gezonde partner of andere volwassen huisgenoot. Er is dan sprake van gebruikelijke zorg. Ook van kinderen vanaf een bepaalde leeftijd wordt verwacht dat zij hun steentje bijdragen in het huishouden.
  U kunt gebruik maken van algemene of voorliggende voorzieningen zoals kinderopvang (crèche, kinderdagverblijf, overblijfmogelijkheden op school, voor- en naschoolse opvang), oppascentrales, maaltijddienst (bijv. Tafeltje Dekje), boodschappendienst, klussendienst, zorgverzekering enz.

  Ook wordt bekeken in hoeverre u samen met uw sociale netwerk in staat bent om het probleem (deels) op te lossen. Soms kunnen slimme aanpassingen in huis het probleem al verminderen. Door bijvoorbeeld de woning anders in te richten of de wasmachine op een verhoging te plaatsen.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt huishoudelijke verzorging aan door een melding te doen bij het Zorgloket (bij voorkeur telefonisch). De medewerker van het Zorgloket maakt dan een afspraak voor een gesprek met u.

  Tijdens dit gesprek (meestal bij u thuis) nemen wij met u door welke beperkingen en belemmeringen u ervaart in het huishouden.
  Een (intake)verslag van het gesprek wordt uitgewerkt door de medewerker van het Zorgloket en naar u gestuurd.
  Een aanvraag is ingediend nadat het intakeverslag is ondertekend en is ontvangen bij de gemeente.
  De indicatie wordt gesteld door de medewerker van het Zorgloket of een (medisch) adviseur van de gemeente.

  Indien u in aanmerking komt voor huishoudelijke verzorging, dan wordt in beginsel zorg in natura ingezet. Bij zorg in natura komt een medewerker van een zorgdienstverlener bij u de hulp leveren. U kunt kiezen uit de volgende zorgdienstverleners: Buurtdiensten, Tzorg en Actiefzorg en TSN. De gemeente geeft op hoofdlijnen door aan de zorgdienstverlener welke huishoudelijke taken aandacht behoeven. Vervolgens spreekt de zorgdienstverlener met u af wat er precies in huis moet gebeuren. Deze afspraken worden vastgelegd in een zorgovereenkomst.

  Indien uw voorkeur uitgaat naar een persoonsgebonden budget (PGB) waarmee u zelf de zorg regelt, dan geldt een aantal aanvullende voorwaarden. Zo moet u kunnen motiveren dat zorg in natura in uw geval geen goede oplossing is en dat de zorg met een PGB veilig en doeltreffend wordt ingezet. Ook moet u een zorgovereenkomst opstellen met de zorgverlener. U krijgt het PGB niet zelf in handen. Uw PGB wordt beheerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

  Meer informatie over PGB vindt u op de internetsite van Per Saldo en de SVB.

 • Wat heb ik nodig?

  Identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner.

 • Kosten?

  Voor huishoudelijke verzorging op grond van de Wmo betaalt u een eigen bijdrage.

  De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, vermogen en gezinssamenstelling. Hoe hoger uw inkomen en vermogen, hoe hoger uw eigen bijdrage. De eigen bijdrage kan nooit meer zijn dan de kostprijs van de voorziening.

  Het CAK berekent de hoogte van de eigen bijdrage en int het bedrag bij u. Meer informatie vindt u op de internetsite van het CAK.

 • Aanvullende informatie