Hulp bij een arbeidsbeperking

Home > Inwoners > Hulp bij een arbeidsbeperking

Hulp bij een arbeidsbeperking

 • Wat is het?

  Kunt u door lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen alleen onder aangepaste omstandigheden regelmatig werk doen? Met de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) kan de gemeente u meer maatwerk bieden.

  Voor meer informatie over de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) kunt u contact opnemen met het UWV Werkbedrijf. Het UWV Werkbedrijf is gevestigd  op Werkplein Entreon. Adres: Magistratenlaan 156-185, 5223 MA  Den Bosch. Telefoon: 073-7514400. Zie ook: www.entreon.nl. Op de site van Regelhulp vindt u algemene informatie over de Wet sociale werkvoorziening (Wsw).

   

   

 • Hoe werkt het?

  Om voor de Wsw in aanmerking te komen moet u

  • Een minimumprestatie kunnen leveren.
  • Een bepaalde, aaneengesloten tijd kunnen werken.
  • Kunnen werken zonder continue begeleiding.
  • Meer dan één functie kunnen vervullen.

  U moet aan alle vier de eisen voldoen. Zo bent u in staat regelmatig arbeid te leveren.

  Gaat u werken via de Wsw dan krijgt u een persoonsgebonden budget. Zo kunt u zelf uitkiezen wie u helpt bij het vinden van een passende plek. Of zelf een passende plek vinden. Dat kan bij een sociale werkplaats zijn en komt u waarschijnlijk op een wachtlijst. Het is ook mogelijk dat u bij een reguliere werkgever aan de slag kunt.

 • Wat moet ik doen?

  • Toelating voor de Wsw kunt u aanvragen bij het UWV WERKbedrijf.
  • UWV WERKbedrijf beoordeelt of u in aanmerking komt voor de Wsw, wat uw arbeidshandicap (licht, matig of ernstig) is
  • UWV WERKbedrijf adviseert over de gewenste omstandigheden. Gestreefd wordt u zoveel mogelijk onder professionele begeleiding bij een reguliere werkgever te laten werken, in plaats van in een sociale werkplaats. Daarbij wordt ook gekeken naar benodigde aanpassingen in de werkomgeving en aanvullende scholing.
  • UWV WERKbedrijf geeft een advies aan het gemeentebestuur. De beslissing ligt bij het gemeentebestuur.
  • U ontvangt bericht van het advies van UWV WERKbedrijf en het besluit van de gemeente.

  Komt u in aanmerking voor de Wsw, dan krijgt u vaak niet direct een dienstverband aangeboden. Meestal komt u op de wachtlijst voor de sociale werkvoorziening. U krijgt regelmatig bericht over uw positie op de wachtlijst.

 • Wat heb ik nodig?

  • Uw legitimatiebewijs.
  • Uw burgerservicenummer (voorheen: sofi-nummer).
 • Hoe lang duurt het?

  Uitgangspunt is dat u gaat werken bij een gewone werkgever. U blijft dan formeel in dienst van het Wsw, maar werkt in een gewone werkomgeving. Uiteraard gaat het om werkzaamheden onder aangepaste omstandigheden. Door te werken bij een gewone werkgever groeien uw kansen op een overstap naar de reguliere arbeidsmarkt (naar werk zonder de Wsw). U kunt ook een regulier dienstverband aangaan met een gewone werkgever. U houdt dan specifieke begeleiding op de werkplek. De Wsw betaalt de begeleiding. Dit heet begeleid werken.