Hulp voor ouderen, zieken, mensen met een beperking (Wmo)

Home > Inwoners > Hulp voor ouderen, zieken, mensen met een beperking (Wmo)

Hulp voor ouderen, zieken, mensen met een beperking (Wmo)

 • Wat is het?

  Kunt u door een ziekte, een beperking of ouderdom niet meer alles zelf doen? Dan kan de gemeente u helpen. De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. Soms betekent dit dat u zelf probeert iets te veranderen in uw situatie. In andere gevallen geeft de gemeente u gerichte hulp.

  De hulp is erop gericht dat u zoveel mogelijk zelf kunt blijven doen. Denk aan:

  • zelf uw huishouden doen
  • verplaatsen in en om uw woning
  • verplaatsen in uw omgeving met een vervoermiddel
  • normaal gebruikmaken van uw woning
  • andere mensen ontmoeten

  Kunt u hulp van de gemeente krijgen? Dan doet u hiervoor een aanvraag bij de gemeente.

  Voor meer informatie kunt u iedere werkdag van 9.00 tot 12.30 uur terecht bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Sint Anthonis. Telefoon: 0485-388888. Op de site van Regelhulp vindt u algemene informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en huishoudelijke hulp. 

 • Hoe werkt het?

  Algemene voorwaarden

  Iedere burger die rechtmatig in Nederland woont, kan een beroep doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Er zijn wel voorwaarden:

  1. U kunt alleen hulp aanvragen in de gemeente waar u woont.
  2. U kunt voor de betreffende kosten op geen enkele andere vergoeding een beroep doen, bijvoorbeeld vanuit uw ziektekostenverzekering.

  De gemeente kan u een vergoeding geven voor de kosten van huishoudelijke hulp. Dat heet een persoonsgebonden budget. Het is ook mogelijk dat de gemeente zorgt dat u huishoudelijke hulp krijgt. De gemeente heeft hierover contracten afgesloten met leveranciers van huishoudelijke hulp.

 • Wat moet ik doen?

  • Ga naar het Wmo-loket van de gemeente.
  • U maakt melding van uw probleem.
  • U voert een gesprek met de gemeente over uw situatie.
  • U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.

  Uit het gesprek kunnen voor u verschillende oplossingen naar voren komen, zoals:

  • U regelt zelf een oplossing.
  • U vraagt mensen in uw omgeving om u te helpen.
  • De gemeente geeft u toegang tot algemene hulp.
  • U doet een aanvraag voor individuele hulp.
 • Hoe lang duurt het?

  Na het gesprek weet u meestal meteen wat u kunt doen om uw probleem op te lossen.

  Hebt u een aanvraag gedaan om individuele hulp van de gemeente? Binnen 8 weken na de melding ontvangt u bericht of u de hulp krijgt.