Inburgeren

Home > Inwoners > Inburgeren

Inburgeren

 • Wat is het?

  Als u in Nederland komt wonen, is het belangrijk dat u de Nederlandse taal leert. Het is ook belangrijk dat u leert hoe Nederlanders wonen en werken. Dit noemen we inburgeren. Als u het inburgeringsexamen hebt gehaald, dan bent u ingeburgerd.

  Met ingang van 1 januari 2013 vindt er een belangrijke wijziging plaats van de Wet inburgering. Lees daarover hieronder. Voor meer informatie kunt u iedere werkdag van 9.00 tot 12.30 uur terecht bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Sint Anthonis. Telefoon: 0485-388888.

 • Hoe werkt het?

  U bent verplicht om in te burgeren als u:

  • een verblijfsvergunning hebt;
  • een religieus beroep hebt (bijvoorbeeld dominee, pastor, imam of rabbijn);
  • lesgeeft in godsdienst of levensbeschouwing.

  Vrijwillig inburgeren kan ook. Dat betekent dat u het zelf graag wilt, maar dat het niet verplicht is.

  Bekijk op de website van de IND in welke gevallen u géén inburgeringsexamen hoeft te doen.

  Wanneer kan men ontheffing krijgen van de inburgeringsplicht?

  - Als er sprake is van een psychische of lichamelijke belemmering, of een verstandelijke handicap;

  - Als het redelijkerwijs niet mogelijk is het inburgeringsexamen te behalen, ondanks aantoonbare inspanningen;

  - Als de inburgeringsplichtige naar het oordeel van burgemeester en wethouders voldoende ingeburgerd is (kan zelfstandig een gesprek in het Nederlands voeren tijdens het gemeentelijk onderzoek én woont minimaal 8 jaar in Nederland én is minimaal 5 jaar economisch zelfredzaam én kan zijn verzoek om ontheffing in het Nederlands motiveren op minimaal A2-niveau). 

  Wijziging van de Wet inburgering per 1 januari 2013

  Met ingang van 1 januari 2013 wordt de Wet inburgering gewijzigd. Vanaf die datum moeten immigranten met een verblijfsvergunning hun verplichte inburgering zelf regelen en betalen. Zij kunnen voor hun cusus en examen een zachte lening afsluiten als zij een laag inkomen hebben. Een belangrijke wijziging is dat het praktijkexamen en de verschillnde profielen voor inburgering plaatsmaken voor één centraal examen. Wie zijn verplichte inburgeringsexamen - verwijtbaar - niet binnen drie jaar haalt, kan zijn tijdelijke verblijsvergunning kwijtraken. Als dat niet kan (bijvoorbeeld bij erkende asielzoekers) staat er een boete op het niet tijdig halen van het examen. De overheid zal toezien op voldoende aanbod van gekwalificeerde cursussen. Ook vreemdelingen uit de Europese Unie en Turkije kunnen een lening op zachte voorwaarden krijgen als zij vrijwillig willen inburgeren. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de inburgering van immigranten die al voor 1 januari 2013 met hun inburgering zijn begonnen. Daar krijgen gemeenten ook in 2013 nog geld voor. Meer informatie over het aangenomen wetsvoorstel staat op de site van de Eerste Kamer.

 • Wat moet ik doen?

  • U krijgt een brief van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). In de brief staat vanaf welke datum u moet inburgeren. Hebt u de brief niet meer? In Mijn Inburgering kunt u zien vanaf wanneer u moet inburgeren.
  • U kunt zelf leren voor het examen, maar de meeste mensen doen een cursus op een school. Op ikwilinburgeren.nl vindt u een lijst met scholen waar dit kan.
  • U hebt 3 jaar de tijd om in te burgeren. Dit is de inburgeringstermijn.
  • Als u vluchteling bent of uw partner, ouder of kind is vluchteling, krijgt u hulp van de gemeente. U krijgt bericht hierover van de gemeente.

  Participatieverklaring

  Als u op of na 1 oktober 2017 bent begonnen met inburgeren en u staat ingeschreven bij de gemeente, ondertekent u binnen 1 jaar een participatieverklaring. U verklaart daarmee dat u actief mee wilt doen in de Nederlandse samenleving. En dat u respect hebt voor wat belangrijk is in Nederland. De participatieverklaring is iets anders dan het examen bij DUO. De gemeente stuurt u een brief hoe alles rondom de participatieverklaring werkt.

  Ik woon in het buitenland

  Als u nog in het buitenland woont en een verblijfsvergunning hebt aangevraagd, doet u het basisexamen inburgering in het land waar u woont. Als u voor dit examen slaagt, kunt u naar Nederland komen. Neem hierover contact op met de Nederlandse ambassade.

  Ik wil geen examen doen

  Door in te burgeren, kunt u meedoen aan de Nederlandse samenleving. U kunt dan bijvoorbeeld een opleiding volgen en u hebt meer kans op het vinden van werk. Daarom is het zo belangrijk dat u dit doet. Als u niet meewerkt, kunt u bovendien een boete krijgen. Het kan zelfs gevolgen hebben voor uw verblijfsvergunning.

 • Wat heb ik nodig?

  • uw identiteitsbewijs en dat van uw eventuele partner
  • bewijs van uw verblijfsstatus
  • bewijs van uw burgerservicenummer en van uw eventuele partner
  • bewijzen van uw opleidings- en arbeidsverleden
 • Hoe lang duurt het?

  U krijgt de uitslag van uw examen binnen 8 weken.

  Geslaagd

  Als u geslaagd bent, krijgt u een brief. In de brief staat waar en wanneer u uw diploma kunt ophalen. Als u die dag niet kunt, mag u uw diploma ook later ophalen.

  Niet geslaagd

  Als u niet bent geslaagd, kunt u het examen nog een keer doen. U betaalt dan ook nog een keer.