Individuele inkomenstoeslag

Home > Inwoners > Individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag

 • Wat is het?

  De individuele inkomenstoeslag is er voor mensen die langdurig een laag inkomen hebben. U krijgt deze uitkering als u geen uitzicht heeft op inkomensverbetering.

  Uitbetaling

  De gemeente bepaalt de hoogte van de individuele inkomenstoeslag en betaalt de toeslag eenmaal per jaar uit. U kunt de toeslag vrij besteden.

 • Hoe werkt het?

  U komt in aanmerking voor de individuele inkomens toeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • u bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
  • u hebt langdurig een laag inkomen. De gemeente bepaalt wat ‘langdurig laag’ is.
  • uw vermogen is niet hoger dan de geldende bijstandsnorm.
  • u hebt geen uitzicht op inkomensverbetering.
  • u hebt de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen.

  De gemeente kan nog extra voorwaarden stellen.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de individuele inkomenstoeslag aan bij de gemeente.

 • Wat heb ik nodig?

  • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
  • de daarin gevraagde documenten