Maatwerkregeling voor personen met een Wmo-voorziening

Home > Inwoners > Maatwerkregeling voor personen met een Wmo-voorziening

Maatwerkregeling voor personen met een Wmo-voorziening

 • Wat is het?

  Per 1 januari 2015 heeft de gemeente Sint Anthonis een Regeling Compensatie Zorgkosten (RCZ). Deze regeling is voor de vervallen landelijke regelingen ten behoeve van chronisch zieken en gehandicapten in de plaats gekomen. Via deze regeling, die onder het gemeentelijk minimabeleid valt, wordt maatwerk geboden aan burgers die zorgkosten hebben en deze uit een minimuminkomen moeten voldoen.

  Voor wie?
  De Regeling Compensatie Zorgkosten (RCZ) is bedoeld voor mensen met een laag inkomen dat niet hoger is dan 115% van de geldende bijstandsnorm en die ook geen vermogen hebben boven de vermogensgrens in de bijstand.

  Compensatie eigen bijdrage Wmo
  Inwoners met een Wmo-voorziening die aan de voorwaarden voor inkomen en vermogen voldoen vallen automatisch onder de regeling (RCZ). Zij worden gecompenseerd voor de eigen bijdrage via het Centraal Administratiekantoor (CAK).

 • Hoe werkt het?

  Personen die onder de RCZ vallen hoeven de (lage) eigen bijdrage die verbonden is aan de Wmo-voorziening niet te betalen. Dit heeft de gemeente geregeld met het CAK. Het CAK, die voor de gemeente de eigen bijdrage int, stuurt nog wel een specificatie naar het huisadres voor de eigen administratie. Daarop is te zien dat het te betalen saldo € 0,- bedraagt doordat men onder het minimabeleid van de gemeente valt.

 • Wat moet ik doen?

  Het CAK berekend aan de hand van het verzamelinkomen, dat bekend is bij de Belastingdienst, of het inkomen onder het minimabeleid valt. Als dit zo is dan betaalt men geen eigen bijdrage. Is het inkomen hoger dan zal het CAK wel de eigen bijdrage voor de Wmo voorziening innen. Het CAK werkt met perioden van vier weken en stuurt altijd na afloop daarvan een specificatie naar de betrokkene.

 • Wat heb ik nodig?

  U hoeft zelf niets te doen. De gemeente heeft dit voor u geregeld met het CAK.