Materialen lenen

Home > Inwoners > Materialen lenen

Materialen lenen

 • Wat is het?

  Als u een evenement organiseert, heeft u soms materialen nodig die u niet zelf heeft. Bijvoorbeeld dranghekken om de straat af te zetten. Of containers voor het afval. De gemeente heeft deze materialen vaak wel. U kunt de materialen van de gemeente huren of lenen.

  Van de gemeente Sint Anthonis kunt u alleen dranghekken lenen.

 • Hoe werkt het?

  In de gemeente Sint Anthonis worden dranghekken uitgeleend:

  1. Aan verenigingen en instellingen welke statutair gevestigd zijn in de gemeente Sint Anthonis, kunnen materialen ter beschikking gesteld worden indien deze een evenement, zonder winstoogmerk organiseren binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Sint Anthonis. Onder een evenement wordt verstaan: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak welke in het betreffende kalenderjaar, waarop een aanvraag betrekking heeft, slechts éénmaal wordt georganiseerd.

  2. Materialen worden kosteloos beschikbaar gesteld.

  3. Uitsluitend onderstaande materialen kunnen beschikbaar gesteld worden onder de hierbij vermelde voorwaarden:

  - dranghekken worden beschikbaar gesteld, waarbij de vereniging of instelling deze zelf haalt en terugbezorgt; ophalen en terugbezorgen dient tijdens kantooruren te gebeuren;

  - materialen worden in goede staat geleverd door de gemeente. Eventuele schade wordt bij de vereniging of instelling in rekening gebracht.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de materialen aan bij de gemeente. Stuur uw aanvraag minimaal 4 weken voordat u ze nodig hebt. Geef hierbij informatie over:

  • de soort te lenen materialen en/of materieel;
  • het aantal te lenen materialen;
  • wanneer en hoelang u het materiaal wilt lenen;
  • de reden waarom u het materiaal wilt lenen.

  In de gemeente Sint Anthonis dient u tenminste vier weken voor de datum van het evenement het schriftelijke verzoek in te dienen bij de gemeente.

 • Aanvullende informatie

  Hebt u nog vragen, neem dan contact op met mevrouw Van Katwijk, telefonisch te bereiken onder nummer: 0485 - 388 811.