Milieustraat

Home > Inwoners > Milieustraat

Milieustraat

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente heeft één mini-milieustraat. Bij dit afvalinzamelstation kunt u uw afval aanbieden. De milieustraat is vooral bedoeld voor afval dat u niet mee kunt geven met het huishoudelijk afval.

Openingstijden milieustraat Haps
De milieustraat en Groenstraat in Haps zijn voortaan geopend op:

-Maandag van 13.00 tot 17.00 uur

-Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur

-Vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur

-Zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur

Op feestdagen zijn de milieustraat en de Groenstraat gesloten.

Openingstijden minimilieustraat
Natuurlijk kunt u voor het aanbieden van een aantal afvalsoorten ook nog steeds terecht bij de minimilieustraat op Molenveld 7 te Wanroij (gemeentewerf). Deze zijn op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur geopend. Ook deze zijn op feestdagen gesloten.
Voor adressen kijkt u op uw Afvalwijzer of op de website www.afvalaanbieden.nl.
Alle informatie over de afvalinzameling in het Land van Cuijk en Boekel vindt u op de website van de Bestuurscommissie Afvalinzameling, www.afvalaanbieden.nl . Voor vragen kunt u ook bellen met de Afvalinfolijn van het RMB: 0485 – 338 352.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Bij de milieustraat kunt u extra afval (meestal grof huisvuil) kwijt dat niet met de wekelijkse afvalinzameling kan worden meegegeven. Daarbij kunt u denken aan:
o extra groenafval in de zomermaanden
o klein chemisch afval (dit kan nooit met het gewone huisvuil worden meegegeven)
o bouwpuin
o asbest (mits goed verpakt)
o huisraad
o bruin- en witgoed

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Lever uw afval gescheiden in bij de milieustraat.