Ondersteuning voor mantelzorgers

Home > Inwoners > Ondersteuning voor mantelzorgers

Ondersteuning voor mantelzorgers

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een familielid of bekende die hulp nodig heeft. Meestal gaat het om zorg voor personen met een langdurige ziekte, een beperking of een hoge leeftijd.

Zorgt u voor een partner, vriend(in), kind, buurman, buurvrouw? Dan kunt u de gemeente vragen u te begeleiden en helpen bij het uitvoeren van deze zware taak.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Mantelzorgers zijn onmisbaar voor de samenleving. Met hulp van mantelzorgers kan iedereen zo lang mogelijk meedoen in de maatschappij.

De gemeente bepaalt zelf welke hulp mantelzorgers kunnen krijgen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Bij het Wmo-loket van de gemeente kunt u hulp en informatie vragen.

Meer informatie over mantelzorg vindt u bij Mezzo.