Overlijden, aangifte

Home > Inwoners > Overlijden, aangifte

Overlijden, aangifte

 • Wat is het?

  Als er iemand is overleden, doet u hiervan aangifte in de gemeente waar die persoon is overleden. De gemeente verwerkt het overlijden van deze persoon in de burgerlijke stand en de basisregistratie personen (BRP). Aangifte doen is verplicht. Meestal doet de uitvaartondernemer dit. Via onderstaande knop (direct regelen) doet de uitvaartondernemer online aangifte. Identificatie met E-herkenning is vereist.
  Bent u geen begrafenisondernemer dan kunt u een afspraak maken voor een baliebezoek. Doet u dit telefonisch via het algemene nummer 0485 388888.

  Online aangifte voor begrafenisondernemers  

 • Hoe werkt het?

  Bent u een begrafenisondernemer dan kunt u gebruikmaken van de mogelijkheid om digitaal aangifte te doen.

  Het werkproces is als volgt:
  Online:

  1. Via bovenstaande knop gaat u naar het formulier voor aangifte overlijden
  2. Als eerste wordt u doorgeleid naar de E-herkenning-pagina.
  3. Wanneer u succesvol middels E-herkenning bent geïdentificeerd, wordt u doorgeleid naar het formulier voor digitale aangifte overlijden.
  4. U doorloopt het formulier.
  5. De verklaring van overlijden scant u en u voegt als bijlage toe. Deze verklaring is reeds geopend zodat de datum van overlijden en het tijdstip gecontroleerd kunnen worden.
  6. De volledige aangifte wordt online verzonden naar de gemeente.

  De gemeente

  1. maakt de akte op, het uittreksel en het verlof tot begraven/cremeren
  2. stuurt de begrafenisondernemer direct een mail met als bijlagen het uittreksel en het verlof tot begraven/cremeren
  3. stuurt de begrafenisondernemer dezelfde dag een brief met daarbij gevoegd het originele uittreksel en het originele verlof tot begraven/cremeren

  De begrafenisondernemer

  1. U zorgt er voor dat de B-envelop én de A-verklaring (doodsoorzaakverklaring) aan het eind van elke maand bij de gemeente binnen is. Dit kan door het afgeven van de documenten bij de receptie of door het toesturen per post. Wij verzoeken u dat aangetekend te doen.

 • Wat moet ik doen?

  • De uitvaartondernemer of u doet de aangifte bij de gemeente. Doe dit binnen 6 dagen na het overlijden. Een begrafenis of crematie moet namelijk uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden plaatsvinden.

  De gemeente maakt vervolgens 2 documenten en geeft deze aan u mee:

  • een document waarin ze toestemming geeft voor de uitvaart (het ‘verlof tot begraven’ of het ‘verlof tot cremeren’). Heeft de overledene aangegeven dat hij of zij het lichaam aan de wetenschap wil geven? Dan krijgt u een document met het ‘verlof tot ontleding’.
  • een afschrift van de overlijdensakte.
 • Wat heb ik nodig?

  • B-enveloppe met daarin het formulier van de arts over de oorzaak van het overlijden
  • geldig legitimatiebewijs van de aangever
  • als uitstel van de crematie of begrafenis nodig is: een vergunning hiervoor
  • eventueel het trouwboekje van de overledene

  Als de overledene op een natuurlijke manier is gestorven, neemt u ook mee:

  • verklaring van natuurlijk overlijden (van een schouwarts)

  Als de overledene niet op een natuurlijke manier is gestorven, neemt u ook mee:

  • verklaring van niet-natuurlijk overlijden (van een schouwarts)
  • verklaring van geen bezwaar voor de begrafenis of crematie (van de officier van justitie)
 • Kosten?

  U betaalt voor het uittreksel burgerlijke stand € 14,00

 • Hoe lang duurt het?

  De aangifte wordt binnen 48 uur verwerkt.