Overlijden, aangifte

Home > Inwoners > Overlijden, aangifte

Overlijden, aangifte

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Aangifte doen van het overlijden van een persoon is verplicht. Meestal doet de uitvaartondernemer de aangifte bij de gemeente. Als nabestaande kunt u dit ook zelf doen. U doet de aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Bent u geen begrafenisondernemer dan kunt u een afspraak maken voor een baliebezoek (banner afspraak maken rechts op deze pagina)

Bent u een begrafenisondernemer dan kunt u gebruikmaken van de mogelijkheid om digitaal aangifte te doen.

Het werkproces is als volgt:
Online:

 1. U gaat naar www.sintanthonis.nl.
 2. Op de homepage kiest u in het menu voor “direct regelen”, daarna voor aangifte overlijden.
 3. Als eerste wordt u doorgeleid naar de E-herkenning-pagina.
 4. Wanneer u succesvol middels E-herkenning bent geïdentificeerd, wordt u doorgeleid naar het formulier voor digitale aangifte overlijden.
 5. U doorloopt het formulier.
 6. De verklaring van overlijden scant u en u voegt als bijlage toe. Deze verklaring is reeds geopend zodat de datum van overlijden en het tijdstip gecontroleerd kunnen worden.
 7. De volledige aangifte wordt online verzonden naar de gemeente.

De gemeente

 1. maakt de akte op, het uittreksel en het verlof tot begraven/cremeren
 2. stuurt de begrafenisondernemer direct een mail met als bijlagen het uittreksel en het verlof tot begraven/cremeren
 3. stuurt de begrafenisondernemer dezelfde dag een brief met daarbij gevoegd het originele uittreksel en het originele verlof tot begraven/cremeren

De begrafenisondernemer

 1. U zorgt er voor dat de B-envelop én de A-verklaring (doodsoorzaakverklaring) aan het eind van elke maand bij de gemeente binnen is. Dit kan door het afgeven van de documenten bij de receptie of door het toesturen per post. Wij verzoeken u dat aangetekend te doen.
 2. Voor de kosten ontvangt u een factuur

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

De uitvaartondernemer óf u doet de aangifte bij de gemeente. Meestal moet dit binnen 6 dagen na het overlijden. Een begrafenis of crematie moet namelijk uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden plaatsvinden. Vraag toestemming voor een begrafenis of crematie aan de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

 • geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet
 • verklaring van overlijden
 • de enveloppe met verklaring over oorzaak van overlijden (B-verklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek)
 • trouwboekje (niet verplicht)