Recreatiewoning bewonen

Home > Inwoners > Recreatiewoning bewonen

Recreatiewoning bewonen

 • Wat is het?

  Een recreatiewoning is bedoeld voor recreatief gebruik. U mag er dus niet wonen. 

 • Hoe werkt het?

  In een bestemmingsplan kan staan dat alleen sprake mag zijn van recreatieve bewoning.
  Een recreatiewoning mag niet gebruikt worden als hoofdverblijf c.q. als woning.

  Overigens gelden voor de bouwkundige kwaliteit van een recreatiewoning andere eisen dan voor een woning die is bestemd voor permanente bewoning.
   

 • Wat moet ik doen?

  Wilt u toch in een vakantiewoning, caravan of ander recreatieverblijf gaan wonen, dan moet u zich richten tot de gemeente. Wellicht kan de gemeente toestemming geven voor tijdelijke bewoning. De gemeente heeft namelijk gedoogbeleid op grond waarvan voor maximaal vier maanden toestemming kan worden verleend voor bewoning. U moet dan wel voldoen aan bepaalde strikte voorwaarden. Wij verwijzen u naar het gemeentelijk beleid permanente bewoning van recreatieverblijven en andere niet voor bewoning bestemde ruimten en bouwsels