Regelingen voor mensen met een laag inkomen

Home > Inwoners > Regelingen voor mensen met een laag inkomen

Regelingen voor mensen met een laag inkomen

 • Wat is het?

  De gemeente kent een aantal inkomensondersteunende regelingen om huishoudens met een minimuminkomen te ondersteunen in bepaalde kosten. Dit wordt het minimabeleid genoemd.

  U kunt daarbij denken aan:

  • kosten voor culturele, sportieve of educatieve activiteiten
  • schoolkosten voor kinderen in het voortgezet onderwijs
  • eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen
  • deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering
  • kwijtschelding gemeentelijke belastingen

  Wilt u precies weten wat het minimabeleid biedt en wanneer u in aanmerking komt? Kijk dan in de folder “Ken uw rechten” en het bijbehorende inlegvel.

  Voor meer informatie kunt u iedere werkdag van 9.00 tot 12.30 uur terecht bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Sint Anthonis. Telefoon: 0485-388888.

 • Hoe werkt het?

  Iedereen met een minimuminkomen en weinig vermogen kan een beroep doen op het minimabeleid van de gemeente. Wel wordt rekening gehouden met de hoogte van uw inkomen en uw vermogen. Hoe hoog dat inkomen en vermogen mag zijn staat in de folder “Ken uw rechten”. Het is dus niet zo dat u eerst al uw spaargeld moet opmaken of de overwaarde in uw eigen woning moet aanspreken om voor het minimabeleid in aanmerking te komen.

  Aanvragen voor inkomensondersteunende regelingen lopen via de gemeente. Aan de hand van uw gegevens gaat de gemeente onderzoeken of u in aanmerking komt. Voldoet u aan de voorwaarden, dan kunt u gebruik maken van het minimabeleid.

  U kunt een beroep doen op bijzondere bijstand (voor bijzondere kosten), categoriale bijzondere bijstand voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten (eenmalig vast bedrag), het Declaratiefonds (financiële bijdrage voor deelname aan recreatieve-, sportieve- of culturele activiteiten), een langdurigheidstoeslag (als u lang een laag inkomen heeft) of korting op een collectieve ziektekostenverzekering. 

 • Wat moet ik doen?

  Kijk eerst in de folder “Ken uw rechten” en op het bijbehorende inlegvel of u in aanmerking komt voor het minimabeleid. Als dit zo is, dan kunt u bij de gemeente een aanvraag indienen. Komt u er niet uit neem dan contact op met de gemeente; 0485 388888.

 • Wat heb ik nodig?

  Om uw aanvraag te kunnen beoordelen heeft de gemeente bepaalde gegevens over uw inkomen en bezittingen nodig. Houdt u er alvast rekening mee dat in ieder geval onderstaande gegevens van u nodig zijn.

  • een geldig legitimatiebewijs
  • een recent loonstrookje
  • het laatste afschrift van bank-, giro en spaarrekeningen
  • bewijzen van bezittingen (zoals auto, woning, lijfrente, enz)
  • een betaalbewijs of rekening van uw kosten

  Het is belangrijk dat u een rekening en/of een betaalbewijs kunt overleggen van de kosten die u heeft of heeft gemaakt. Bewaar deze dus goed.