Standplaats aanvragen

Home > Inwoners > Standplaats aanvragen

Standplaats aanvragen

  • Wat is het?

    Als u spullen of etenswaren wil verkopen vanuit een kraam of verkoopwagen, dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam of wagen op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg.

    U kunt een standplaats vragen als u:

    • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
    • handelingsbekwaam bent.
  • Wat moet ik doen?

    U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Geef daarbij de volgende informatie:

    • welke goederen of diensten u verkoopt;
    • op welke plek u de standplaats wilt (met situatietekening);
    • op welke dag of dagdeel u de standplaats wilt gebruiken.

    Geef bij uw aanvraag aub ook de volgende informatie en/of voeg de volgende stukken toe:

    • Uittreksel uit het handelsregister KvK.
    • Foto van uw verkoopwagen.
    • De hoeveelheid stroom die u wilt gebruiken van de gemeentelijke nutsvoorziening

  • Hoe lang duurt het?

    U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Als er een wachtlijst is of heeft de gemeente een maximum ingesteld dan kan het langer duren voordat u de vergunning krijgt.

    Bezwaar maken

    Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.