Stedenbouwkundige plannen bekijken

Home > Inwoners > Stedenbouwkundige plannen bekijken

Stedenbouwkundige plannen bekijken

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente maakt plannen voor gebieden waarop gebouwd moet worden. Deze stedenbouwkundige plannen kunt u bekijken via Ruimtelijkeplannen.nl.

In een stedenbouwkundig plan geeft de gemeente aan hoe het gebied bebouwd gaat worden:

  • hoogbouw of laagbouw
  • woonruimten of kantoorruimten
  • vrije sectorwoningen of woningen in de sociale huursector

Een stedenbouwkundig plan is onderdeel van een bestemmingsplan.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U kunt de stedenbouwkundige plannen van de gemeente bekijken via Ruimtelijkeplannen.nl.