Toeristenbelasting

Home > Inwoners > Toeristenbelasting

Toeristenbelasting

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Inschrijven in GBA of toeristenbelasting betalen
Het komt steeds vaker voor dat er (buitenlandse) werknemers overnachten binnen onze gemeente Sint Anthonis. In sommige gevallen stelt de werkgever verblijfsruimte ter beschikking aan deze werknemers. In andere gevallen zoekt de werknemer zelf een woning, pension of andere verblijfsruimte.

Indien de werknemer niet voor inschrijving in de Gemeentelijke Basis Administratie in aanmerking komt, is toeristenbelasting verschuldigd.

Toeristenbelasting
De eigenaar of huurder van pensions, vakantiehuizen, campings, leegstaande woningen en andere verblijfsruimten, die gelegenheid biedt tot overnachting tegen vergoeding, in welke vorm dan ook, is belastingplichtig voor de toeristenbelasting. Zij mogen deze belasting doorberekenen aan hun gasten / werknemers. De belasting bedraagt in 2017 € 1,00 per persoon per overnachting.

De belastingplichtige is verplicht een door de gemeente kosteloos ter beschikking gesteld nachtverblijfregister bij te houden. U kunt verordening toeristenbelasting online bekijken.

Hebt u na het lezen van dit artikel nog vragen, dan kunt u tussen 09.00 en 12.30 uur contact opnemen met het cluster WOZ & Belastingen, telefoonnummer: 0485-388 888.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U betaalt de toeristenbelasting.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Kosten?"

Kosten?

De belasting bedraagt in 2017 € 1,00 per persoon per overnachting.