Trouwen

Home > Inwoners > Trouwen

Trouwen

 • Wat is het?

  Gefeliciteerd! U wil gaan trouwen in de gemeente Sint Anthonis.
  Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk of wettelijk huwelijk genoemd. Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dat kan nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

  Informeer vooraf telefonisch of de gewenste datum en het tijdstip waarop u wil trouwen beschikbaar zijn.
  Zie ook geregistreerd partnerschap

  U mag in de gemeente Sint Anthonis in principe op iedere gewenste locatie trouwen. Onder de link "formulieren" treft u het aanvraagformulier en nadere informatie.

 • Hoe werkt het?

  Samen met de gemeente bespreekt u onder meer:

  • de trouwdatum;
  • de trouwlocatie;
  • welke trouwambtenaar u wilt;
  • wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie;
  • of u een trouwboekje wilt;
  • wat de kosten zijn.

  Belangrijk is dat:

  • u en uw partner allebei 18 jaar of ouder zijn;
  • jullie ongetrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders.

  Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

  Er zijn 3 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

  • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
  • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
  • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.
 • Wat moet ik doen?

  • U kunt de melding doen door het formulier "Melding voorgenomen huwelijk" te downloaden, invullen vervolgens uitprinten, ondertekenen en opsturen naar Gemeente Sint Anthonis.

  U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen.

  • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
  • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben. 
  • Als u en uw partner een geregistreerd partnerschap met elkaar hebben en dit willen omzetten in een huwelijk, vraagt u om een 'akte van omzetting'.

  Trouwen met een niet-Nederlander

  Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u te trouwen voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

  U hebt deze verklaring niet nodig, als u:

  • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen;  
  • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  • een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
  • een beëindigd buitenlands huwelijk in Nederland wilt laten registreren.
 • Wat heb ik nodig?

  Informeer vooraf bij de gemeente welke documenten u precies moet meenemen. Soms heeft de gemeente waar u aangifte doet deze al. U dient in ieder geval de volgende documenten mee te nemen:

  • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
  • kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen

  In bepaalde situaties hebt u aanvullende documenten nodig bij uw aangifte.

  U of uw partner is geen Nederlander en u verblijft in Nederland

  • verklaring van de vreemdelingenpolitie (of u deze verklaring nodig hebt, hangt af van uw nationaliteit of die van uw partner)
 • Kosten?

  De tarieven bedragen:

  • Op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 20.00 uur in het gemeentehuis € 545,00.
  • Op zaterdag, zondag, en algemeen erkende feestdagen in het gemeentehuis 628,00.
  • Op maandag tot en met zondag tussen 09.00 en 20.00 uur, indien het huwelijk voltrokken wordt op locatie € 378,70
  • Op maandag en dinsdag bestaat om 09.00 uur de mogelijkheid om kosteloos te trouwen. Deze mogelijkheid is uitsluitend bedoeld voor een bruidspaar of partners waarvan tenminste één persoon staat ingeschreven in de gemeente Sint Anthonis.
  • Indien partijen gebruik maken van een ambtelijke getuige wordt boven het verschuldigde tarief een bedrag geheven van € 41,70 per ambtelijke getuige.
  • Indien het bruidspaar of de partners betreffende partnerschapsregistratie niet is/zijn ingeschreven in de gemeente Sint Anthonis, wordt boven het verschuldigde tarief een bedrag geheven van € 96,70.
  • Een trouwboekje kost € 23,90 (eenvoudige uitvoering) of € 41,70 (luxe uitvoering). Meer informatie over trouwboekjes
  • Benoeming van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag € 217,85
 • Aanvullende informatie

  • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.
  • Een buitenlands huwelijk wordt niet erkend wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.

  Overige voorwaarden

  • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
  • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

  Als u niet voldoet aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

  Huwelijksvermogensregels

  Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe huwelijksvermogensregels. De algehele gemeenschap van goederen is vervangen door een beperkte gemeenschap van goederen. Hierdoor wordt er bij een echtscheiding minder met elkaar gedeeld.

 • Formulieren