Trouwen

Home > Inwoners > Trouwen

Trouwen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Het huwelijk is één van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen. Vanaf 1 juli 2016 kunt u uw voorgenomen huwelijk online melden bij de gemeente. Het blijft mogelijk persoonlijk langs te gaan bij de gemeente waar u gaat trouwen en een melding van uw voorgenomen huwelijk te doen.

Wél dient u vooraf te informeren of de gewenste datum en het tijdstip waarop u uw relatie officieel wilt laten vastleggen, beschikbaar zijn.

Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk of wettelijk huwelijk genoemd. Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dan mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

U mag in de gemeente Sint Anthonis in principe op iedere gewenste locatie trouwen. Onder de knop "formulieren" treft u het aanvraagformulier en nadere informatie.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Samen met de gemeente bespreekt u onder meer:

 • de trouwdatum;
 • de trouwlocatie;
 • welke trouwambtenaar u wilt;
 • wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie;
 • of u een trouwboekje wilt;
 • wat de kosten zijn.

Belangrijk is dat:

 • u en uw partner allebei 18 jaar of ouder zijn;
 • jullie ongetrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders.

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

Er zijn 3 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

 • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
 • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
 • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen.

 • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
 • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben. 
 • Als u en uw partner een geregistreerd partnerschap met elkaar hebben en dit willen omzetten in een huwelijk, vraagt u om een 'akte van omzetting'.

Trouwen met een niet-Nederlander

Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u te trouwen voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

U hebt deze verklaring niet nodig, als u:

 • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen;  
 • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
 • een beëindigd buitenlands huwelijk in Nederland wilt laten registreren.
 • U kunt de melding doen door het formulier "Melding voorgenomen huwelijk" te downloaden, invullen vervolgens uitprinten, ondertekenen en opsturen naar Gemeente Sint Anthonis.
U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Informeer vooraf bij de gemeente welke documenten u precies moet meenemen. Soms heeft de gemeente waar u aangifte doet deze al. U dient in ieder geval de volgende documenten mee te nemen:

 • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
 • kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen

In bepaalde situaties hebt u aanvullende documenten nodig bij uw aangifte.

U of uw partner is geen Nederlander en u verblijft in Nederland

 • verklaring van de vreemdelingenpolitie (of u deze verklaring nodig hebt, hangt af van uw nationaliteit of die van uw partner)
U vindt hier informatie over: "Kosten?"

Kosten?

De tarieven bedragen:

 • Op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 20.00 uur in het gemeentehuis € 525,00.
 • Op zaterdag, zondag, en algemeen erkende feestdagen in het gemeentehuis 605,00.
 • Op maandag tot en met zondag tussen 09.00 en 20.00 uur, indien het huwelijk voltrokken wordt op locatie € 365,00
 • Op maandag en dinsdag bestaat om 09.00 uur de mogelijkheid om kosteloos te trouwen.
 • Indien partijen gebruik maken van een ambtelijke getuige wordt boven het verschuldigde tarief een bedrag geheven van € 40,00 per ambtelijke getuige.
 • Indien het bruidspaar of de partners betreffende partnerschapsregistratie niet is/zijn ingeschreven in de gemeente Sint Anthonis, wordt boven het verschuldigde tarief een bedrag geheven van € 93,00.
 • Een trouwboekje kost € 23,00 (eenvoudige uitvoering) of € 40,00 (luxe uitvoering). Meer informatie over trouwboekjes
 • Benoeming van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag € 210,00
U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

 • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.
 • Een buitenlands huwelijk wordt niet erkend, wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.

Overige voorwaarden

 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Als u niet voldoet aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.