Trouwen

Home > Inwoners > Trouwen

Trouwen

 • Wat is het?

  Gefeliciteerd! U wil gaan trouwen in de gemeente Sint Anthonis.
  Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk of wettelijk huwelijk genoemd. Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dat kan nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

  Informeer vooraf telefonisch of de gewenste datum en het tijdstip waarop u wil trouwen beschikbaar zijn.
  Zie ook geregistreerd partnerschap

  U mag in de gemeente Sint Anthonis in principe op iedere gewenste locatie trouwen. Onder de link "formulieren" treft u het aanvraagformulier en nadere informatie.

 • Hoe werkt het?

  Samen met de gemeente bespreekt u onder meer:

  • de trouwdatum;
  • de trouwlocatie;
  • welke trouwambtenaar u wilt;
  • wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie;
  • of u een trouwboekje wilt;
  • wat de kosten zijn.

  Belangrijk is dat:

  • u en uw partner allebei 18 jaar of ouder zijn;
  • jullie ongetrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders.

  Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

  Er zijn 3 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

  • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
  • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
  • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.
 • Wat moet ik doen?

  • U kunt de melding doen door het formulier "Melding voorgenomen huwelijk" te downloaden, invullen vervolgens uitprinten, ondertekenen en opsturen naar Gemeente Sint Anthonis.

  U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen.

  • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
  • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben. 
  • Als u en uw partner een geregistreerd partnerschap met elkaar hebben en dit willen omzetten in een huwelijk, vraagt u om een 'akte van omzetting'.

  Trouwen met een niet-Nederlander

  Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u te trouwen voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

  U hebt deze verklaring niet nodig, als u:

  • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen;  
  • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  • een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
  • een beëindigd buitenlands huwelijk in Nederland wilt laten registreren.
 • Wat heb ik nodig?

  Informeer vooraf bij de gemeente welke documenten u precies moet meenemen. Soms heeft de gemeente waar u aangifte doet deze al. U dient in ieder geval de volgende documenten mee te nemen:

  • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
  • kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen

  In bepaalde situaties hebt u aanvullende documenten nodig bij uw aangifte.

  U of uw partner is geen Nederlander en u verblijft in Nederland

  • verklaring van de vreemdelingenpolitie (of u deze verklaring nodig hebt, hangt af van uw nationaliteit of die van uw partner)
 • Kosten?

  De tarieven bedragen:

  • Op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 20.00 uur in het gemeentehuis € 545,00.
  • Op zaterdag, zondag, en algemeen erkende feestdagen in het gemeentehuis 628,00.
  • Op maandag tot en met zondag tussen 09.00 en 20.00 uur, indien het huwelijk voltrokken wordt op locatie € 378,70
  • Op maandag en dinsdag bestaat om 09.00 uur de mogelijkheid om kosteloos te trouwen.
  • Indien partijen gebruik maken van een ambtelijke getuige wordt boven het verschuldigde tarief een bedrag geheven van € 41,70 per ambtelijke getuige.
  • Indien het bruidspaar of de partners betreffende partnerschapsregistratie niet is/zijn ingeschreven in de gemeente Sint Anthonis, wordt boven het verschuldigde tarief een bedrag geheven van € 96,70.
  • Een trouwboekje kost € 23,90 (eenvoudige uitvoering) of € 41,70 (luxe uitvoering). Meer informatie over trouwboekjes
  • Benoeming van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag € 217,85
 • Aanvullende informatie

  • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.
  • Een buitenlands huwelijk wordt niet erkend, wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.

  Overige voorwaarden

  • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
  • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

  Als u niet voldoet aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

  Huwelijksvermogensregels

  Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe huwelijksvermogensregels. De algehele gemeenschap van goederen is vervangen door een beperkte gemeenschap van goederen. Hierdoor wordt er bij een echtscheiding minder met elkaar gedeeld.

 • Formulieren