Trouwen

Home > Inwoners > Trouwen

Trouwen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Het huwelijk is één van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen. Vanaf 1 juli 2016 kunt u uw voorgenomen huwelijk online melden bij de gemeente. Het blijft mogelijk persoonlijk langs te gaan bij de gemeente waar u gaat trouwen en een melding van uw voorgenomen huwelijk te doen.

Wél dient u vooraf te informeren of de gewenste datum en het tijdstip waarop u uw relatie officieel wilt laten vastleggen, beschikbaar zijn.

Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk of wettelijk huwelijk genoemd. Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dan mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

U mag in de gemeente Sint Anthonis in principe op iedere gewenste locatie trouwen. Onder de knop "formulieren" treft u het aanvraagformulier en nadere informatie.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Voorwaarden om te kunnen trouwen

 • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
 • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Erkenning van een in het buitenland gesloten huwelijk

Een huwelijk waarin één of beide partners jonger zijn dan 18 jaar wordt in Nederland niet erkend.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen. Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

 • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
 • U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de huwelijksdatum de melding doen.
 • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.
 • U kunt de melding doen door het formulier "Melding voorgenomen huwelijk" te downloaden, invullen vervolgens uitprinten, ondertekenen en opsturen naar Gemeente Sint Anthonis.
U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Informeer vooraf bij de gemeente welke documenten u precies moet meenemen. Soms heeft de gemeente waar u aangifte doet deze al. U dient in ieder geval de volgende documenten mee te nemen:

 • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
 • kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen

In bepaalde situaties hebt u aanvullende documenten nodig bij uw aangifte.

U of uw partner is geen Nederlander en u verblijft in Nederland

 • verklaring van de vreemdelingenpolitie (of u deze verklaring nodig hebt, hangt af van uw nationaliteit of die van uw partner)
U vindt hier informatie over: "Kosten?"

Kosten?

De tarieven bedragen:

 • Op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 20.00 uur in het gemeentehuis € 515,00.
 • Op zaterdag, zondag, en algemeen erkende feestdagen in het gemeentehuis 593,00.
 • Op maandag tot en met zondag tussen 09.00 en 20.00 uur, indien het huwelijk voltrokken wordt op locatie € 358,00
 • Op maandag en dinsdag bestaat om 09.00 uur de mogelijkheid om kosteloos te trouwen.
 • Indien partijen gebruik maken van een ambtelijke getuige wordt boven het verschuldigde tarief een bedrag geheven van € 40,00 per ambtelijke getuige.
 • Indien het bruidspaar of de partners betreffende partnerschapsregistratie niet is/zijn ingeschreven in de gemeente Sint Anthonis, wordt boven het verschuldigde tarief een bedrag geheven van € 92,00.
 • Een trouwboekje kost € 23,00 (eenvoudige uitvoering) of € 40,00 (luxe uitvoering). Meer informatie over trouwboekjes
 • Benoeming van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag € 206,00
U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

U kunt uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk. Dan moet u bij de gemeente een akte van omzetting laten opmaken.

Huwelijksdispensatie

Als u niet voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap, dan kan de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) toestemming geven om toch te trouwen of een partnerschap te sluiten. Bijvoorbeeld als de personen die willen trouwen broer en zus van elkaar zijn door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.