Veranderingen in Jeugd

Home > Inwoners > Veranderingen in Jeugd

Veranderingen in Jeugd

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

WAT GAAT ER VERANDEREN?
• De gemeente wordt verantwoordelijk voor alle jeugdhulp, geestelijke jeugdgezondheidszorg en zorg voor jeugd met een (licht) verstandelijke handicap.
• Doel: zorg en ondersteuning dichterbij, eenvoudiger en efficiënter organiseren.

WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?
• Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor preventie, ondersteuning, begeleiding, hulpverlening en behandeling bij problemen in het gezond opgroeien van kinderen.
• De gemeente is verantwoordelijk voor de financiën en de organisatie. De instellingen hebben en houden de expertise over de aanpak en blijven verantwoordelijk voor de uitvoering.

WAT BETEKENT DIT VOOR U?
• Eén loket voor alle jeugdzorg: het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
• De eigen kracht en mogelijkheden van jeugd en gezinnen wordt maximaal gestimuleerd.

IS ER EEN OVERGANGSREGELING?
• Het jaar 2015 is een overgangsjaar.
• Mensen die nu jeugdzorg ontvangen of op de wachtlijst staan, krijgen dezelfde zorg in 2015. Uw zorgverlener blijft aanspreekpunt.
• Indicaties die overgaan naar de Jeugdzorg bij gemeenten vallen gedurende de looptijd van de indicatie, maar uiterlijk tot 1 januari 2016, onder het overgangsrecht.

WAT GAAT DE GEMEENTE DOEN?
• Er wordt samengewerkt met gemeenten in de regio Brabant Noordoost om de zorg voor jeugd goed te regelen.
• De gemeente werkt samen met zorgverleners in de regio, zodat specialistische hulp altijd beschikbaar is.
• De gemeente maakt afspraken met partners als scholen, huisartsen etc. over goede samenwerking.
• De gemeente werkt via het CJG met één vast aanspreekpunt voor het hele gezin.
 

Meer informatie? http://www.cjglandvancuijk.nl/pagina/veranderingen-in-de-jeugdzorg/674133

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Duidelijk is dat er in 2015 voor de meeste bestaande cliënten op het gebied van zorg en jeugd nog relatief weinig verandert. Wat de veranderingen exact voor u gaan betekenen, brengen we in de loop van 2015 voor, en mogelijk samen met, u in beeld. Alle bestaande cliënten worden in elk geval zo snel mogelijk per brief geïnformeerd. Daarnaast houden we u via de gemeentepagina’s in het weekblad en op de gemeentelijke website op de hoogte. Mocht u tussentijds vragen hebben, dan kunt u vanzelf- sprekend altijd contact opnemen met gemeente Boxmeer (0485-585911) voor zorg en werk, en voor vragen over jeugd met het Centrum voor Jeugd en Gezin (0900-9006030).

Sommige vragen over specifieke situaties kunnen nog niet beantwoord worden, maar wát we weten, delen we graag met u.