Veranderingen in Jeugd

Home > Inwoners > Veranderingen in Jeugd

Veranderingen in Jeugd

 • Wat is het?

  WAT GAAT ER VERANDEREN?
  • De gemeente wordt verantwoordelijk voor alle jeugdhulp, geestelijke jeugdgezondheidszorg en zorg voor jeugd met een (licht) verstandelijke handicap.
  • Doel: zorg en ondersteuning dichterbij, eenvoudiger en efficiënter organiseren.

  WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?
  • Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor preventie, ondersteuning, begeleiding, hulpverlening en behandeling bij problemen in het gezond opgroeien van kinderen.
  • De gemeente is verantwoordelijk voor de financiën en de organisatie. De instellingen hebben en houden de expertise over de aanpak en blijven verantwoordelijk voor de uitvoering.

  WAT BETEKENT DIT VOOR U?
  • Eén loket voor alle jeugdzorg: het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
  • De eigen kracht en mogelijkheden van jeugd en gezinnen wordt maximaal gestimuleerd.

  IS ER EEN OVERGANGSREGELING?
  • Het jaar 2015 is een overgangsjaar.
  • Mensen die nu jeugdzorg ontvangen of op de wachtlijst staan, krijgen dezelfde zorg in 2015. Uw zorgverlener blijft aanspreekpunt.
  • Indicaties die overgaan naar de Jeugdzorg bij gemeenten vallen gedurende de looptijd van de indicatie, maar uiterlijk tot 1 januari 2016, onder het overgangsrecht.

  WAT GAAT DE GEMEENTE DOEN?
  • Er wordt samengewerkt met gemeenten in de regio Brabant Noordoost om de zorg voor jeugd goed te regelen.
  • De gemeente werkt samen met zorgverleners in de regio, zodat specialistische hulp altijd beschikbaar is.
  • De gemeente maakt afspraken met partners als scholen, huisartsen etc. over goede samenwerking.
  • De gemeente werkt via het CJG met één vast aanspreekpunt voor het hele gezin.
   

  Meer informatie? http://www.cjglandvancuijk.nl/pagina/veranderingen-in-de-jeugdzorg/674133

 • Aanvullende informatie

  Duidelijk is dat er in 2015 voor de meeste bestaande cliënten op het gebied van zorg en jeugd nog relatief weinig verandert. Wat de veranderingen exact voor u gaan betekenen, brengen we in de loop van 2015 voor, en mogelijk samen met, u in beeld. Alle bestaande cliënten worden in elk geval zo snel mogelijk per brief geïnformeerd. Daarnaast houden we u via de gemeentepagina’s in het weekblad en op de gemeentelijke website op de hoogte. Mocht u tussentijds vragen hebben, dan kunt u vanzelf- sprekend altijd contact opnemen met gemeente Boxmeer (0485-585911) voor zorg en werk, en voor vragen over jeugd met het Centrum voor Jeugd en Gezin (0900-9006030).

  Sommige vragen over specifieke situaties kunnen nog niet beantwoord worden, maar wát we weten, delen we graag met u.