Veranderingen in Werk

Home > Inwoners > Veranderingen in Werk

Veranderingen in Werk

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

WAT GAAT ER VERANDEREN?
• Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (Wwb) de Participatiewet.
• Doel: mensen zo veel mogelijk laten meedoen in de samenleving. Het liefst meteen met een baan, maar als dat niet lukt op een andere manier.
• Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) voert alleen de Wajongregeling nog uit voor mensen die helemaal niet in staat zijn om arbeid te verrichten.
• Nieuwe instroom in de Sociale Werkvoorziening is niet meer mogelijk.
• In de Participatiewet komt een aantal nieuwe en aangepaste termen, maatregelen en voorzieningen voor.
• De wijzigingen worden toegelicht op www.rijksoverheid.nl.

WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?
• Meer mensen zonder werk doen een beroep op de gemeente.
• Ook mensen met een gedeeltelijke arbeidsbeperking melden zich bij de gemeente.

WAT BETEKENT DIT VOOR U?
• Wie nu een vast contract heeft bij de Sociale Werkvoorziening behoudt zijn rechten.
• Voor de meest kwetsbare mensen zoekt de gemeente naar mogelijkheden om mee te doen in de omgeving.
• Alle inzet is gericht op het vinden van werk.
• Een aantal maatregelen wordt al direct vanaf 1 januari 2015 van kracht.

IS ER EEN OVERGANGSREGELING?
• Voor diverse wijzigingen worden overgangsregelingen getroffen.

WAT GAAT DE GEMEENTE DOEN?
• Er wordt samengewerkt met gemeenten in de regio Brabant Noordoost om kansen binnen de arbeidsmarkt maximaal te benutten.
• Werkgevers worden extra gestimuleerd om mee te denken over oplossingen.
 

U vindt hier informatie over: "Openbare documenten"

Openbare documenten