Veranderingen in Werk

Home > Inwoners > Veranderingen in Werk

Veranderingen in Werk

 • Wat is het?

  WAT GAAT ER VERANDEREN?
  • Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (Wwb) de Participatiewet.
  • Doel: mensen zo veel mogelijk laten meedoen in de samenleving. Het liefst meteen met een baan, maar als dat niet lukt op een andere manier.
  • Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) voert alleen de Wajongregeling nog uit voor mensen die helemaal niet in staat zijn om arbeid te verrichten.
  • Nieuwe instroom in de Sociale Werkvoorziening is niet meer mogelijk.
  • In de Participatiewet komt een aantal nieuwe en aangepaste termen, maatregelen en voorzieningen voor.
  • De wijzigingen worden toegelicht op www.rijksoverheid.nl.

  WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?
  • Meer mensen zonder werk doen een beroep op de gemeente.
  • Ook mensen met een gedeeltelijke arbeidsbeperking melden zich bij de gemeente.

  WAT BETEKENT DIT VOOR U?
  • Wie nu een vast contract heeft bij de Sociale Werkvoorziening behoudt zijn rechten.
  • Voor de meest kwetsbare mensen zoekt de gemeente naar mogelijkheden om mee te doen in de omgeving.
  • Alle inzet is gericht op het vinden van werk.
  • Een aantal maatregelen wordt al direct vanaf 1 januari 2015 van kracht.

  IS ER EEN OVERGANGSREGELING?
  • Voor diverse wijzigingen worden overgangsregelingen getroffen.

  WAT GAAT DE GEMEENTE DOEN?
  • Er wordt samengewerkt met gemeenten in de regio Brabant Noordoost om kansen binnen de arbeidsmarkt maximaal te benutten.
  • Werkgevers worden extra gestimuleerd om mee te denken over oplossingen.
   

 • Aanvullende informatie

 • Openbare documenten