Vergoeding huisvestingsvoorzieningen scholen

Home > Inwoners > Vergoeding huisvestingsvoorzieningen scholen

Vergoeding huisvestingsvoorzieningen scholen

  • Wat is het?

    Scholen kunnen van de gemeente een vergoeding krijgen voor huisvestingsvoorzieningen. De gemeente is verantwoordelijk voor het betalen van (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding van scholen.