Verhuizing doorgeven

Home > Inwoners > Verhuizing doorgeven

Verhuizing doorgeven

 • Wat is het?

  Als u naar of binnen de gemeente Sint Anthonis verhuist, moet u dat doorgeven aan de gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing. Wij verwerken de verhuizing binnen 5 werkdagen. Als u te laat bent met het doorgeven, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, gemeentelijke belastingen of uitkering.

  Verhuist u vanuit het buitenland naar de gemeente Sint Anthonis? Bel dan voor een afspraak 0485 388888

  Geef online uw verhuizing door  

  of maak een afspraak

 • Hoe werkt het?

  Geef uw verhuizing door aan de nieuwe gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u bent verhuisd. Als u de verhuizing eerder wilt doorgeven, kan dit maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing.

  Let op:

  Als u na de verhuizing aangifte doet van adreswijziging, dan is de datum van verhuizing de datum van adreswijziging. Dit moet dan wel binnen 5 dagen na verhuizing.

  • Als u later aangifte doet, is de datum waarop u de wijziging doorgeeft aan de gemeente, de officiële datum van adreswijziging.
  • Als u een verhuizing in de toekomst hebt doorgegeven, past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

  Zorg ervoor dat u alle gegevens geeft die de gemeente nodig heeft. Anders past de gemeente uw adresgegevens niet aan.

  De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven:

  • iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf;
  • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
  • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
  • ouder(s) voor inwonende meerderjarige kinderen (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
  • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als zij samen van het ene naar het andere adres verhuizen);
  • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld;
  • het hoofd van de instelling voor personen die in een instelling verblijven;
  • iemand die u gemachtigd heeft de verhuizing voor u door te geven.

  Instanties die de gegevens van uw verhuizing nodig hebben

  De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak.

 • Wat heb ik nodig?

  DigiD

  Bij een online aanvraag hebt u nodig:

  Doorgeven aan de balie

  Als u bij iemand in gaat wonen of u gaat samenwonen neem dan ook de volgende documenten mee: 

  • uw identiteitsbewijs (id-kaart, paspoort of rijbewijs) mee.
  • schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner;
  • kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner.
 • Kosten?

  Een verhuizing doorgeven is gratis.

 • Formulieren