Verkeersonveilige situatie melden

Home > Inwoners > Verkeersonveilige situatie melden

Verkeersonveilige situatie melden

 • Wat is het?

  Om de verkeersveiligheid in uw leefomgeving te verhogen, zijn 30 km/u-gebieden ontwikkeld. Drempels, versmallingen en smalle rijbanen moeten het verkeer afremmen. De gemeente heeft de uitvoering van 30 km/u-gebieden gepland.

  Uiteindelijk moet landelijk 80% van alle binnen de bebouwde kom gelegen wegen als 30 km/u-gebied worden ingericht. Dit geldt vooral voor woonwijken, winkelstraten, scholen en andere plaatsen waar veel voetgangers, fietsers en spelende kinderen komen. 

  Het kan zijn dat u een onveilige verkeerssituatie ziet. Bijvoorbeeld een gevaarlijk kruispunt of een onoverzichtelijke oversteekplaats. Of u vindt dat uw straat of wijk een 30 km/u-gebied moet worden.

 • Wat moet ik doen?

  U meldt bij de gemeente dat u een bepaalde situatie in het verkeer niet veilig vindt. Geef daarbij de volgende informatie:

  • precieze locatie
  • reden van uw melding

  Mogelijk vindt u dat de gemeente uw straat of wijk als 30 km/u-gebied moet aanwijzen. Vraag dit dan samen met uw buren aan.

 • Aanvullende informatie

  Om de veiligheid van het verkeer binnen de bebouwde kom te vergroten, zijn er 30 km/u-gebieden. Drempels, versmallingen en smalle rijbanen moeten het verkeer afremmen. Het gaat vooral om woonwijken, winkelstraten, scholen en andere plaatsen waar veel voetgangers, fietsers en spelende kinderen komen.