Vervoersvoorzieningen

Home > Inwoners > Vervoersvoorzieningen

Vervoersvoorzieningen

 • Wat is het?

  De gemeente kan u helpen als u zich niet of onvoldoende lokaal kunt verplaatsen met een vervoermiddel. Bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of ouderdom.

  De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. In bepaalde gevallen kunt u een aanvraag doen voor hulp om uzelf te kunnen verplaatsen. Deze hulp van de gemeente heet een vervoersvoorziening.

 • Hoe werkt het?

  Vanwege uw beperkingen kunt u geen gebruik maken van de gebruikelijke rmiddelen om u te verplaatsen, zoals het openbaar vervoer, eigen auto of fiets. U bent aangewezen op een vervoersvoorziening om uzelf te kunnen verplaatsen in Sint Anthonis en omgeving en/of om sociale contacten te onderhouden en activiteiten buiten de deur te ondernemen.

  Voorbeelden van een vervoersvoorziening zijn een scootmobiel, aangepaste fiets en de Regiotaxi. Gewone fietsen met elektrische ondersteuning vallen niet onder de Wmo. Meer informatie over de Regiotaxi vindt u bij het onderwerp collectief vervoer (regiotaxi).

  Indien u een beroep doet op de Wmo wordt altijd eerst bekeken in hoeverre u samen met uw sociale netwerk in staat bent om het probleem (deels) op te lossen.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt een vervoersvoorziening aan door een melding te doen bij het Zorgloket (bij voorkeur telefonisch). De medewerker van het Zorgloket maakt dan een afspraak voor een gesprek met u.

  • Tijdens dit gesprek (meestal bij u thuis) nemen wij met u door welke beperkingen en belemmeringen u ervaart bij het verplaatsen en het onderhouden van sociale contacten.
  • Een (intake)verslag van het gesprek wordt uitgewerkt door de medewerker van het Zorgloket en naar u gestuurd.
  • Een aanvraag is ingediend nadat het intakeverslag is ondertekend en is ontvangen bij de gemeente.
  • De indicatie wordt gesteld door de medewerker van het Zorgloket of een (medisch) adviseur van de gemeente.
 • Wat heb ik nodig?

   Identiteitsbewijs

 • Kosten?

  Voor een vervoersvoorziening in bruikleen (bijv. scootmobiel of aangepaste fiets) betaalt u een eigen bijdrage.

  De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, vermogen en gezinssamenstelling. Hoe hoger uw inkomen en vermogen, hoe hoger uw eigen bijdrage. De eigen bijdrage kan nooit meer zijn dan de kostprijs van de voorziening.

  Het CAK berekent de hoogte van de eigen bijdrage en int het bedrag bij u. Meer informatie vindt u op de internetsite van het CAK.

 • Aanvullende informatie

 • Wetgeving