Voorwerp plaatsen op of aan de weg

Home > Inwoners > Voorwerp plaatsen op of aan de weg

Voorwerp plaatsen op of aan de weg

 • Wat is het?

  U mag niet zomaar de weg, de stoep of een gedeelte ervan gebruiken. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een steiger, container, bouwmaterialen of een reclamebord. Wilt u dit toch? Dan vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef in uw aanvraag de volgende informatie:

  • waarom u het voorwerp op of aan de weg wilt plaatsen
  • de plaats waar het voorwerp komt te staan
  • de grootte van het voorwerp
  • wanneer en hoelang u het voorwerp wilt plaatsen

  Wilt u een voorwerp plaatsen voor de opslag van roerende zaken? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning nodig hebt. Bijvoorbeeld als u een container plaatst voor de tijdelijke opslag van puin of bouwmaterialen tijdens een verbouwing.

  Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt.

 • Hoe lang duurt het?

  Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de ontheffing krijgt.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.