Vuurwerk afsteken

Home > Inwoners > Vuurwerk afsteken

Vuurwerk afsteken

 • Wat is het?

  Rond de jaarwisseling wordt er veel vuurwerk afgestoken door particulieren. Het gaat hier om consumentenvuurwerk. De gemeente zorgt ervoor dat u alleen legaal vuurwerk kunt kopen op de daarvoor aangewezen tijden en bij de erkende handelaren. Ook handhaaft de gemeente de regels voor het afsteken van vuurwerk.

 • Hoe werkt het?

  U mag vuurwerk afsteken van 31 december 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. Op andere tijden is het verboden vuurwerk af te steken. Alleen professionele bedrijven mogen dat.

  Vuurwerk mag u op de laatste 3 werkdagen van het jaar kopen bij een erkende handelaar. Op elk vuurwerkproduct moet een goede Nederlandstalige gebruiksinformatie staan.

 • Aanvullende informatie

  Vuurwerk bestaat uit een omhulsel (vaak papier) met daarin een mengsel van chemische stoffen. Na ontsteking reageren de chemische stoffen met elkaar, waardoor energie vrijkomt. Dit is te horen aan een of meerdere knallen of te zien aan allerlei kleuren.

  Hoe herken ik legaal vuurwerk?

  Legaal vuurwerk is te herkennen aan de aanduiding 'bestemd voor particulier gebruik'. Op het etiket moet de volgende informatie te vinden zijn:

  • Een vermelding of afbeelding van het soort vuurwerk waaruit blijkt wat de te verwachten effecten zijn.
  • De (handels)naam en het adres van de in Nederland gevestigde fabrikant, importeur of handelaar.
  • Het artikelnummer van de fabrikant en het productiejaar.
  • Een goede Nederlandstalige gebruiksaanwijzing.
  • De minimumleeftijd van de persoon aan wie het vuurwerk verkocht mag worden.
  • De zin: "uitsluitend buitenshuis te gebruiken".
  • De NEM: de totale hoeveelheid pyrotechnische stof in het product.

  Voldoet vuurwerk niet aan alle bovenstaande criteria, dan is het illegaal. U mag geen illegaal vuurwerk kopen of afsteken.

  Er is veel illegaal vuurwerk in de handel. Dit vuurwerk voldoet vaak niet aan de veiligheidseisen en er kunnen ingrediënten in zitten die in het legale vuurwerk niet voorkomen, zoals het giftige cadmium. Koop daarom altijd vuurwerk bij een winkelier met een geldige vergunning. U herkent deze winkeliers aan een biljet in de etalage met de tekst: ‘Verkoop vuurwerk, roken en open vuur verboden’.