Weer gaan werken

Home > Inwoners > Weer gaan werken

Weer gaan werken

 • Wat is het?

  Bent u jarenlang niet aan het werk geweest en wilt u weer aan de slag? Voor veel mensen is het moeilijk weer aan de slag te gaan als zij enige tijd buiten het arbeidsproces zijn geweest om bijvoorbeeld de kinderen te verzorgen. Speciaal voor deze groepen zijn maatregelen ontwikkeld om hun terugkeer te vereenvoudigen.

  Voor meer informatie kunt u terecht bij UWV Werkbedrijf Land van Cuijk. Adres: Zwaanstraat 5, 5431 BP  Cuijk. Telefoon: 0485-786600. Klik hier voor de algemene site van UWV Werkbedrijf. Op deze site staan ook vacatures.

 • Hoe werkt het?

  Gemeenten hebben diverse maatregelen getroffen ter ondersteuning van herintredende burgers zonder uitkering.

  Scholing

  Op het gebied van scholing zijn er verschillende mogelijkheden zoals

  1. De vrouwenvakscholen.
  2. De VMBO voor volwassenen.

  Deze scholen houden rekening met de schooltijden van kinderen en hebben zelfs in beperkte mate mogelijkheden voor kinderopvang. Parttime opleidingen behoren ook tot de mogelijkheid. Het UWV WERKbedrijf heeft over deze opleidingen meer informatie.

  Verwervingskosten

  Afhankelijk van uw inkomen bestaat de mogelijkheid om financiële ondersteuning aan te vragen voor de kosten die samenhangen met de herintreding. Deze kosten kunnen worden vergoed uit de WWB en de bijzondere bijstand.

  Kinderopvangregeling

  De gemeente kan onder bepaalde voorwaardeneen tegemoetkoming geven in de kosten van kinderopvang. Als u een inkomen heeft op bijstandsniveau kunt u een beroep doen op deze kinderopvangplaatsen als u gaat werken of weer naar school gaat.

  Werk

  U kunt zelf direct zoeken naar werk via advertenties in de krant, het UWV WERKbedrijf, de uitzendbureaus en via uw eigen netwerk. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om via gesubsidieerde arbeid of vrijwilligerswerk een plaats op de arbeidsmarkt te bemachtigen. Wilt u voor gesubsidieerd werk in aanmerking komen, dan kunt u informatie opvragen bij de instelling die u een uitkering verstrekt.

 • Wat moet ik doen?

  Naar het UWV WERKbedrijf

  Voor de scholingsmogelijkheden kunt u contact opnemen met het UWV WERKbedrijf. Zij hebben een trajectconsulent die samen met u kan bekijken wat voor u de beste mogelijkheid is.

  Naar de gemeente

  Voor vragen over de gemeentelijke regelingen kunt u contact opnemen met de contactambtenaar van de gemeente.

 • Aanvullende informatie

  Bij het UWV WERKbedrijf en bij bibliotheken zijn kranten beschikbaar met vacatures.