Woning splitsen

Home > Inwoners > Woning splitsen

Woning splitsen

 • Wat is het?

  Als huiseigenaar kunt u uw pandin sommige gevallen splitsen. Zo kan een woonruimte worden omgebouwd tot meerdere appartementen. Bent u dit van plan, dan moet u een splitsingsvergunning aanvragen bij de gemeente. 

 • Hoe werkt het?

  Op basis van de huisvestingsverordening en/of het bestemmingsplan bekijkt de gemeente of woningsplitsing toegestaan is. De vergunning kan om de volgende redenen worden geweigerd:

  • in verband met de samenstelling van de woonruimtevoorraad
  • om belemmering van stadsvernieuwing te voorkomen
  • als de staat van onderhoud of de indeling van het gebouw zich ertegen verzet
  • als het bestemmingsplan dit niet toelaat
 • Wat heb ik nodig?

  Om een splitsingsvergunning te kunnen krijgen, hebt u in ieder geval een splitsingsplan en een taxatierapport van een beëdigd makelaar nodig. Het rapport bevat een beschrijving en een beoordeling van de onderhoudstoestand van het gebouw en de tot afzonderlijke woonruimtes bestemde gedeelten van het gebouw. 

  In het bestemmingsplan kan aangegeven zijn dat het moet gaan om een beeldbepalend pand. Voor de beoordeling hiervan moeten tekeningen en foto's aangeleverd worden.