Woning uit de woonruimtevoorraad halen

Home > Inwoners > Woning uit de woonruimtevoorraad halen

Woning uit de woonruimtevoorraad halen

 • Wat is het?

  Wilt u een woonruimte veranderen zodat deze woning niet meer geschikt is voor bewoning door een huishouden van dezelfde omvang? Er is dan sprake van ‘het onttrekken van de woning aan de woonruimtevoorraad’. U moet dit dan melden bij de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente bepaalt in welke gevallen u een woning mag onttrekken aan de woonruimtevoorraad. Dit kan in de volgende gevallen:

  • U gaat een woning gebruiken voor iets anders dan bewoning, bijvoorbeeld als kantoor.
  • U wilt 2 woningen samenvoegen.
  • U wilt een woning slopen.
  • U wilt een zelfstandige woonruimte omzetten in onzelfstandige woonruimte.

  Onttrekking met vergunning

  U moet altijd aan de gemeente melden als u een woning wilt ontrekken aan de woonruimtevoorraad. Ook hebt u soms een omgevingsvergunning nodig, bijvoorbeeld als u een monumentale woning wilt slopen of wanneer u een woning wilt gebruiken in strijd met het bestemmingsplan (zoals het gebruiken van een woning als kantoor). 

   

  De gemeente bepaalt in welke gevallen u een woning mag onttrekken aan de woonruimtevoorraad. Dit kan in de volgende gevallen:

  • U gaat een woning gebruiken voor iets anders dan bewoning, bijvoorbeeld als kantoor.
  • U wilt 2 woningen samenvoegen.
  • U wilt een woning slopen.
  • U wilt een zelfstandige woonruimte omzetten in onzelfstandige woonruimte.

  Onttrekking met vergunning

  U hebt altijd een onttrekkingsvergunning nodig als u een woning wilt ontrekken aan de woonruimtevoorraad. Ook hebt u soms een omgevingsvergunning nodig, bijvoorbeeld als u een monumentale woning wilt slopen of wanneer u een woning wilt gebruiken in strijd met het bestemmingsplan (zoals het gebruiken van een woning als kantoor).

 • Wat moet ik doen?

  Neem contact op met de gemeente en meldt de ontrekking van de woning.

 • Wat heb ik nodig?

  U hebt de volgende gegevens nodig bij uw melding:

  • naam en adres van de eigenaar
  • gegevens over de huidige situatie
  • huur- of koopprijs
  • aantal kamers
  • woonoppervlak
  • woonlaag
  • gegevens over de beoogde situatie
  • bestemming
  • bouwtekening of omgevingsvergunning
  • gegevens bij voorgenomen samenvoeging
  • de naam van de toekomstige bewoner(s)

  U hebt de volgende gegevens nodig bij uw aanvraag:

  • naam en adres van de eigenaar
  • gegevens over de huidige situatie
  • huur- of koopprijs
  • aantal kamers
  • woonoppervlak
  • woonlaag
  • staat van onderhoud
  • gegevens over de beoogde situatie
  • bestemming
  • bouwtekening of omgevingsvergunning
  • compensatievoorstel
  • gegevens bij voorgenomen samenvoeging
  • verwachte huur- of koopprijs
  • de naam van de toekomstige bewoner(s)
  • omvang van het huishouden van de toekomstige bewoner(s)
  • een schriftelijke verklaring van toestemming van de huurder