WOZ-waarde

Home > Inwoners > WOZ-waarde

WOZ-waarde

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw woning, bedrijfspand of grond. Dit is de WOZ-waarde. De gemeente gebruikt de WOZ-waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen. Ook de heffingen van het Rijk en waterschap worden berekend met de WOZ-waarde.

U kunt de WOZ-waarden van woningen raadplegen via www.WOZwaardeloket.nl

U kunt online uw taxatieverslag inzien en bezwaar maken via het WOZ- loket

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

  • De gemeente verdeelt woningen in groepen. Een groep bestaat uit vergelijkbare woningen. Zij lijken op elkaar door ligging, bouw en onderhoudstoestand.
  • Een taxatiebureau of de gemeente zelf doet de waardebepaling.
  • Eén of een aantal woningen in zo'n groep wordt getaxeerd. De andere woningen krijgen dezelfde waarde.
  • De WOZ-waarde is de waarde van de onroerende zaak op 1 januari van het jaar vóór het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

De WOZ-waarde staat op aanslag OZB die u elk jaar krijgt. Wilt u controleren hoe de waarde bepaald is? Dan kunt u het taxatieverslag raadplegen op WOZ- loket

Bezwaar maken
Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

Bezwaar maken (met DigiD)

Rechtspersonen (BV, NV, Stichting) dienen schriftelijk bezwaar te maken.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Ook de gemeentelijke forensenbelasting en heffingen van het Rijk en waterschap worden berekend met de WOZ-waarde.